"Doing is a quantum leap from imagining." Barbara Sher


 




Aktualno


Anketa

Koristite li štedne žarulje?

da
ne

  

i-Scope-pilot aplikacija: Solarni katastar i dinamička karta buke


Electraproject.eu

Strukture potpore

Europska komisija – Opća uprava za transport i energiju (EC - Directorate General for Transport and Energy – DG TREN) prepoznala je aktivnosti Grada Zagreba i isti je, potpisom Sporazuma 27.travnja 2009., definirala sa Programom Ujedinjenih Naroda za razvoj u Republici Hrvatskoj, Udrugom gradova Republike Hrvatske i gradom Rijekom kao Pomoćnu strukturu Europske komisije (Supporting Structure) koja će preuzeti strateško vodstvo, pružiti stručnu i tehničku potporu jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj i široj regiji, u kojima postoji politička volja za potpis Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors), da ispune uvjete Sporazuma poput pripreme i donošenja  Akcijskog plana održivog energetskog razvitka, provedbu aktivnosti i nadzor nad provedbom istog.

 

Strukture potpore Sporazuma gradonačelnika (CoM) su organizacije koje nude temeljnu potporu potpisnicima Sporazuma i ključne su saveznice Ureda Sporazuma gradonačelnika. One predstavljaju bitnu vezu s jedinicama lokalne i regionalne samouprave i omogućuju dostupnost ove inicijative manjim jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

 

Postoje dvije vrste Struktura potpore:

  • Javne uprave koje pružaju strateške smjernice te financijsku i tehničku podršku jedinicama lokalne i regionalne samouprave koje se pridružuju Sporazumu, a koje nemaju dovoljno znanja i/ili sredstava za ispunjavanje svojih zahtjeva (npr. izrada inventara emisije CO2, priprema i provedba SEAP-a).
  • Mreže lokalnih i regionalnih vlasti koje su se obvezale unaprjeđivati učinke Sporazuma promoviranjem te inicijative, povezivanjem s njenim članovima, omogućavanjem razmjene iskustava i zaštitom zajedničkih interesa u relevantnim forumima.

 

 

Kako postati Struktura potpore?

Svaka javna uprava ili mreža lokalnih/regionalnih vlasti koja može pružati pomoć gradovima potpisnicima Sporazuma i koja se želi uključiti u tu inicijativu može postati Struktura potpore.

Službe Europske komisije i Strukture potpore dogovoriti će stupanj i specifične uvjete uključivanja u Sporazum gradonačelnika, što će se zatim detaljno obrazložiti u posebnom, pisanom dokumentu.

Europska komisija eksplicitno će priznati svaku od Struktura potpore kao ključnog sudionika u Sporazumu gradonačelnika.

Više informacija, uključujući popis Struktura potpore aktivnih u raznim područjima, nalazi se na web stranici Sporazuma gradonačelnika:

http://www.eumayors.eu/support_structures/index_en.htm.

 


na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja




EKO Najave