"Ponašajmo se dobro prema Zemlji, ona nam nije dana od naših roditelja, nego je posuđena od naše djece!" (Stara indijanska poslovica)


 

O Sporazumu gradonačelnika

Europska komisija je 29. siječnja 2008. pokrenula veliku inicijativu povezivanja gradonačelnika energetski osviještenih europskih gradova u trajnu mrežu s ciljem razmjene iskustava u primjeni djelotvornih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti urbanih sredina.
Sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors) je odgovor naprednih europskih gradova na izazove globalne promjene klime, a ujedno prva i najambicioznija inicijativa Europske komisije usmjerena direktno na aktivno uključenje i kontinuirano sudjelovanje gradskih uprava i samih građana u borbi protiv globalnog zatopljenja.
 
Potpisivanjem Sporazuma, gradonačelnici se obvezuju na provedbu programa 20/20/20 i primjenu brojnih mjera energetske učinkovitosti kojima će u konačnici do 2020. pridonijeti ispunjavanju četiri osnovna cilja Europske energetske politike iz 2007.:
 • smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20%;
 • povećanje energetske učinkovitosti za 20%;
 • povećanje udjela obnovljivih izvora energije na 20%;
 • povećanje udjela biogoriva u prometu na 10%.
 
Prema podacima Europskog statističkog zavoda (EUROSTAT), urbana područja u Europskoj uniji (EU) odgovorna su za 80% energetske potrošnje i pripadajućih emisija CO2 s godišnjim trendom porasta od 1,9%. Ambiciozni cilj smanjenja  emisija stakleničkih plinova za više od 20% u odnosu na referentnu godinu moguć je samo uz aktivno uključenje i sudjelovanje gradskih uprava, brojnih interesnih skupina, obrazovnih i znanstvenih institucija, nevladinih udruga i samih građana što većeg broja europskih gradova.
 
Zajedno s državnom upravom, gradske, lokalne i regionalne uprave europskih zemalja ravnopravno dijele odgovornost i preuzimaju obveze za borbu protiv globalnog zagrijavanja provedbom raznih programa, projekata i inicijativa za energetske uštede, poboljšanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Sporazum gradonačelnika, u cilju provedbe programa 20/20/20 do 2020., posebno ističe slijedeće obveze lokalnih vlasti:
 • Provedba mjera, projekata i programa energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene  u vlasništvu i korištenju gradova;
 • Provedba mjera, projekata i programa u cilju povećanja kvalitete i energetsko-ekološke učinkovitosti u sektoru javnog gradskog prijevoza;
 • Provedba mjera, projekata i programa energetske učinkovitosti sektora javne rasvjete na području grada;
 • Sustavno planiranje razvitka gradova na načelima energetsko-ekološke održivosti;
 • Kontinuirane informativno-edukativne aktivnosti i kampanje o načinima povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisija CO2  u cilju podizanja svijesti građana o             nužnosti štednje energije u svim segmentima života i rada
 • Potpora programima i inicijativama raznih fizičkih i pravnih subjekata i udruga civilnog društva u cilju većeg korištenja obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih       goriva
 • Promicanje lokalne proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije.

 
Sporazumom su definirane i konkretne aktivnosti koje treba provesti:

 • Izrada inventara emisija stakleničkih plinova kao temelja za izradu Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada (u daljem tekstu Akcijskog plana);
 • Izrada i provedba Akcijskog plana te podnošenje izvješća o njegovoj realizaciji Europskoj komisiji svake dvije godine;
 • Prilagođavanje organizacije gradske strukture te osiguravanje dostatnih ljudskih potencijala za provođenje svih potrebnih aktivnosti;
 • Redovno informiranje građana i lokalnih medija o rezultatima provedbe Akcijskog plana;
 • Informiranje građana o mogućnostima i prednostima korištenja energije na učinkoviti način;
 • Organiziranje Energetskih dana (Dana Sporazuma gradova), konferencija, stručnih skupova i tribina u suradnji s Europskom komisijom, obrazovnim i znanstvenim institucijama, te drugim zainteresiranim subjektima;
 • Prisustvovanje i doprinos godišnjoj Konferenciji gradonačelnika EU i drugim stručnim događanjima o energetski održivoj Europi;
 • Razmjena iskustava i znanja s drugim glavnim gradovima, regijama i općinama u zemlji i inozemstvu.

 
Do 15. veljače 2014. Sporazum je potpisalo 5 495 gradova, a interes za pristupanjem novih gradova sve je veći. Zanimljivo je spomenuti da je ova inicijativa prerasla europske granice i proširila se svijetom. Uz 3 369 europskih gradova, Sporazum su potpisali i gradonačelnici glavnog grada Argentine, Buenos Airesa te Christchurcha na Novom Zelandu.

Od hrvatskih gradova inicijativi su se prvi, tijekom 2008. pridružili Zagreb, Rijeka i Ivanić Grad, a do danas Sporazum su potpisala 58 grada.

 

 Hrvatski gradovi potpisnici

 Datum pristupanja

Barban

13.04.2011.

Beli Manastir

24.24.2012.

Bjelovar

14.10.2011.

Blato

20.12.2013.

Brdovec

15.11.2011.

Buje

18.05.2011.

Buzet

19.05.2011.

Donji Miholjac

20.06.2012.

Duga Resa

17.12.2009.

Dugo Selo

03.11.2011.

Gospić

01.07.2011.

Grožnjan

22.11.2011.

Ivanić Grad

24.02.2009.

Jastrebarsko

09.03.2010.

Karlovac

16.02.2010.

Kastav

24.02.2011.

Klanjec

24.09.2009.

Konavle

03.12.2013.

Koprivnica

29.07.2010.

Korčula

14.08.2013.

Križevci

12.07.2011.

Krk

25.05.2011.

Labin

16.05.2011.

Lastovo

31.07.2013.

Ludbreg

22.02.2013.

Mljet

19.08.2013.

Našice

11.10.2013.

Nijemci

02.10.2013.

Ogulin

08.07.2011.

Opatija

08.12.2010.

Oprtalj

17.03.2011.

Osijek

06.12.2011.

Otočac

22.12.2011.

Ozalj

25.11.2009.

Pazin

20.12.2012.

Petlovac

07.10.2013.

Pirovac

23.09.2013.

Poreč

31.10.2012.

Pregrada

01.02.2010.

Prelog

27.12.2013.

Rijeka

10.02.2009.

Rovinj

20.05.2011.

Samobor

22.07.2010.

Sisak

09.03.2010.

Slunj

12.07.2011.

Smokvica

11.10.2013.

Ston

11.11.2013.

Sveta Nedjelja

15.12.2010.

Umag

14.04.2011.

Varaždin

24.10.2012.

Vela Luka

30.09.2013.

Velika Gorica

15.03.2010.

Vinkovci

05.07.2012.

Zadar

28.05.2012.

Zagreb

30.10.2008.

Zaprešić

16.03.2010.

Župa Dubrovačka

26.11.2013.


       
Grad Zagreb je jedan od prvih europskih glavnih gradova koji je, prepoznavši njegovu važnost i potencijale za razvitak energetski održive urbane Europske unije, pristupio Sporazumu gradonačelnika. Sporazum gradonačelnika je prihvatila Gradska skupština Grada Zagreba 30. listopada 2008., a prihvaćanje i provođenje načela i obveza iz tog dokumenta, koji će provoditi Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, jedan je od važnih preduvjeta za energetski održiv razvitak Grada Zagreba kao hrvatske metropole.

Ovdje možete preuzeti dokumente:Više informacija o Sporazumu gradonačelnika možete pronaći na: http://www.eumayors.eu/index_en.html


na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave