"Ponašajmo se dobro prema Zemlji, ona nam nije dana od naših roditelja, nego je posuđena od naše djece!" (Stara indijanska poslovica)


 

2015.

 GODIŠNJA IZVJEŠĆA O MJERENJU I PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA ZA 2015.


Godišnje izvješće za 2015. o praćenju onečišćenja zraka na području Grada Zagreba
Godišnje izvješće za 2015. o praćenju onečišćenja zraka PM2,5 česticama i benzo(a)pirenom (BaP) na području Grada Zagreba


MJESEČNI IZVJEŠTAJI O KVALITETI ZRAKA ZA 2015.

 

Izvještaj o kvaliteti zraka za siječanj 2015.
Izvještaj o kvaliteti zraka za veljaču 2015.
Izvještaj o kvaliteti zraka za ožujak 2015.
Izvještaj o kvaliteti zraka za travanj 2015.
Izvještaj o kvaliteti zraka za svibanj 2015.
Izvještaj o kvaliteti zraka za lipanj 2015.
Izvještaj o kvaliteti zraka za srpanj 2015.
Izvještaj o kvaliteti zraka za kolovoz 2015.
Izvještaj o kvaliteti zraka za rujan 2015.
Izvještaj o kvaliteti zraka za listopad 2015.
Izvještaj o kvaliteti zraka za studeni 2015.
Izvještaj o kvaliteti zraka za prosinac 2015.
 

MJESEČNI IZVJEŠTAJI O MJERENJU I PRAĆENJU PM2,5 ČESTICA I BaP u PM10 ČESTICAMA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

 

Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i i BaP u PM10 česticama za siječanj 2015.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i i BaP u PM10 česticama za veljaču 2015.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i i BaP u PM10 česticama za ožujak 2015.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i i BaP u PM10 česticama za travanj 2015.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i i BaP u PM10 česticama za svibanj 2015.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i i BaP u PM10 česticama za lipanj 2015.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i i BaP u PM10 česticama za srpanj 2015.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i i BaP u PM10 česticama za kolovoz 2015.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i i BaP u PM10 česticama za rujan 2015.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i i BaP u PM10 česticama za listopad 2015.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i i BaP u PM10 česticama za studeni 2015.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i i BaP u PM10 česticama za prosinac 2015.

 


na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave