„Ovaj svijet je opasno mjesto za življenje, ne zbog onih ljudi koji su zli, nego zbog onih koji u vezi toga ništa ne poduzimaju“. Albert Einstein


 

Strateška karta buke Grada Zagreba

Grad Zagreb je, kao obveznik izrade strateške karte buke naseljenog područja, 2014. dovršio svoju prvu stratešku kartu buke. Strateška karta buke Grada Zagreba obuhvaća stratešku kartu buke cestovnog prometa, stratešku kartu buke željezničkog prometa, stratešku kartu buke tramvajskog prometa i stratešku kartu industrijskih pogona i postrojenja te analizu izloženosti stanovništva buci pojedinih izvora buke.

Rezultati sumarne analize izloženosti stanovništva, provedene u okviru izrade Strateške karte buke Grada Zagreba, pokazuju da je više od 40% stanovnika izloženo prekomjernim razinama buke cestovnog prometa za razdoblje dana, večeri i noći, 7% željezničkog i 6% tramvajskog prometa, dok je prekomjernim razinama buke industrijskih pogona izložen statistički gotovo zanemariv broj stanovnika. Takvi podaci ne odudaraju značajno od europskog prosjeka gradova koji su izradili svoju prvu kartu buke, ali ukazuju na važnost planiranja i održivog upravljanja prometom, propisivanja prostorno-planskih mjera zaštite od buke i razmatranja tehničkih rješenja zaštite od buke na samom izvoru buke.

Grafički prikaz Strateške karte buke Grada Zagreba, odnosno prikaz razreda indikatora buke po pojedinim izvorima buke, objavljen je na ZG Geoportalu kao jedan od slojeva na interaktivnoj karti Grada Zagreba
.

Elaborat Strateška karta buke – cestovni promet

Elaborat Strateška karta buke – željeznički promet
Elaborat Strateška karta buke – tramvajski promet
Elaborat Strateška karta buke – industrijski pogoni i postrojenja
Grafički prikaz Strateške karte buke Grada Zagreba  (ZG Geoportal)

Grafički prikaz Konfliktne karte buke Grada Zagreba:
Cestovni promet Lday
Cestovni promet Levening
Cestovni promet Lnight
Cestovni promet Lden
Željeznički promet Lday
Željeznički promet Levening
Željeznički promet Lnight
Željeznički promet Lden
Tramvajski promet Lday
Tramvajski promet Levening
Tramvajski promet Lnight
Tramvajski promet Lden
Industrijski pogoni Lday
Industrijski pogoni Levening
Industrijski pogoni Lnight
Industrijski pogoni Lden

na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave