"A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd." Max Lucado


 
Aktualno


Anketa

Koristite li štedne žarulje?

da
ne

  

i-Scope-pilot aplikacija: Solarni katastar i dinamička karta buke


Electraproject.eu

Elaborat gospodarenja otpadom društva e-KOLEKTOR d.o.o.

Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, na temelju članka 92. stavka 2., a u vezi s člankom 97. stavkom 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), poziva stranke u postupku izmjene i dopune dozvole za gospodarenje otpadom društva e-KOLEKTOR d.o.o. na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva e-KOLEKTOR d.o.o.
 
Tijelo nadležno za provedbu postupka je Odjel za održivo gospodarenje energijom, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2.
 
Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva e-KOLEKTOR d.o.o. može se obaviti u prostorijama Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2, soba 414, dana 12. srpnja 2018.  u terminu od 12,00 - 15,00 sati.
 
Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje na Elaborat gospodarenja otpadom društva e-KOLEKTOR d.o.o., u pisanom obliku, na priloženom obrascu za primjedbe, do 16. srpnja 2018.  na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Odjel za održivo gospodarenje energijom, Park stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb.
 
Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva e-KOLEKTOR d.o.o.
Elaborat gospodarenja otpadom
Obrazac za primjedbe 

na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave