"Ponašajmo se dobro prema Zemlji, ona nam nije dana od naših roditelja, nego je posuđena od naše djece!" (Stara indijanska poslovica)


 

Pridruženi partneri

Pridruženi partneri, kao jedna od struktura potpore Sporazumu gradonačelnika, posjeduju resurse koje potpisnici mogu koristiti u cilju ostvarenja ciljeva Sporazuma. Te resurse čine stručnost, razvoj tehničkih ili metodoloških alata te provođenje studija o nekoliko aspekata Sporazuma.

Uloga pridruženih partnera je pružiti stručnost potpisnicima Sporazuma, čineći svoje vještine i znanja dostupnima za njih, kao i poticanje partnerstava između lokalnih vlasti i drugih dionika.

Pridruženi partneri pridonose uspjehu Sporazuma i kroz pružanje informacija lokalnim vlastima o uvođenju održive energetske prakse i rješenja u njihovim područjima.

Tko je podoban?

Članske organizacije na europskoj ili međunarodnoj razini koje se mogu svrstati u neku od sljedećih kategorija:

 • Udruženja financijskih institucija kao što su javne i privatne banke;
 • Industrijske udruge: europska krovna udruženja pružatelja energetskih rješenja koji okupljaju privatne tvrtke;
 • Nevladine organizacije i udruge civilnog društva;
 • Ostala tijela: članske organizacije koje su u mogućnosti pružiti svoju energiju i znanje potpisnicima Sporazuma.

 


Koje su obaveze?

Pridruženi partneri se dobrovoljno obvezuju na stvaranje sinergije dionika Sporazuma gradonačelnika. Točnije, obvezuju se na sljedeće:

 • Odrediti kontakt osobu koje će djelovati kao poveznica s Europskom komisijom i Uredom Sporazuma gradonačelnika;
 • Dijeliti informacije o dobrim praksama i / ili alate za potpisnike Sporazuma u ispunjavanju svojih obveza.
 • Aktivnosti pridruženih partnera uključuju gore navedene, ali nisu ograničene samo na njih.


Europska komisija zadržava pravo na okončanje angažmana pridruženog partnera u Sporazumu u bilo kojem trenutku, ukoliko se to smatra potrebnim.Kako se prijaviti?

Zainteresirana tijela koja se klasificiraju u barem jednu od gore opisanih kategorija mogu postati pridruženi partner Sporazuma u bilo kojem trenutku.

 • Kandidati su dužni poslati e-mail na Ured Sporazuma gradonačelnika
 • Priključivanje je službeno kada podnositelj zahtjeva vrati potpisanu prisegu putem e-maila;
 • Podnositelj zahtjeva će biti uključen u popis pridruženih partnera s postavljenom poveznicom na njegovu internetsku stranicu.

 

Zašto postati pridruženi partner?

Zato što Vaša organizacija želi raditi zajedno s potpisnicima Sporazuma u ispunjavanju njihovih obveza.

Pridruženi partneri imaju korist od:

 • Formalnog priznanja kao pridruženi partner u inicijativi Sporazum gradonačelnika;
 • Vidljivosti na internetskim stranicama Sporazuma gradonačelnika u posebnom dijelu posvećenom pridruženim partnerima;
 • Promicanja prakse i alata za potpisnike Sporazuma.

 

Više informacija, uključujući popis pridruženih partnera aktivnih u raznim područjima, nalazi se na web stranici Sporazuma gradonačelnika: http://www.eumayors.eu/about/associated-partners_en.html.


na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave