"Be careful the environment you choose for it will shape you; be careful the friends you choose for you will become like them." W. Clement Stone


 

Ustrojstvo i djelokrug

Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša obavlja poslove koji se odnose na: gospodarski razvoj, investicije, obrt, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, trgovačka društva u vlasništvu Grada, štete od elementarnih nepogoda, energetiku i planiranje energetskog razvitka, toplinsku energiju, energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, zaštitu okoliša, zaštitu zraka, vodno gospodarstvo i vode, održivo gospodarenje otpadom, zaštitu od buke, zaštitu od svjetlosnog onečišćenja te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša od 1. siječnja 2018. preuzima poslove Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.

 

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a službe koje primaju stranke, utorkom i četvrtkom završavaju u 18.00 sati.

Primanje stranaka: U Odjelu za gospodarske djelatnosti i rad i Odjelu za poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30, a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.


na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave