„Ono što znamo samo je kapljica, a ono što ne znamo pravi je ocean“. Isaac Newton


 

Plin

 • Zakon o tržištu plina (NN 28/13, 14/14)
 • Opći uvjeti opskrbe plinom (NN 158/13)
 • Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 155/14)
 • Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE, 12/2014)
 • Mrežna pravila transportnog sustava (PLINACRO 10/2015)
 • Pravila korištenja sustava skladišta plina (Podzemno skladište plina d.o.o., 12/2014)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 38/14, 28/15)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016. (NN 137/15)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN104/13)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 31/15)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Gradska plinara Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb (NN 137/15)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (NN 85/13, 158/13, 118/15)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb (NN 65/15)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (NN 22/14)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina (NN 28/14)
 • Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (NN 76/14)
 • Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2014. - 2016. (NN 86/14)
 • Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN158/13)
 • Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava (NN 155/14)
 • Odluka o određivanju obveze proizvođaču prirodnog plina prodaje prirodnog plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina (NN 29/14)
 • Odluka o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina (NN 28/15)
 • Odluka o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina (NN 29/14)
 • Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo (NN 28/15)
 • Odluka o određivanju prioriteta prilikom provođenja postupka za raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina (NN 29/14)
 • Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (NN 38/12)
 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (NN 31/14)
 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (NN 65/15)
 • Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (NN 78/14)

 


na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave