"Be a yardstick of quality. Some people aren't used to an environment where excellence is expected." Steve Jobs


 
Energija
Klima
Okoliš
Međunarodna suradnja
Međugradska suradnja
Međunarodni projekti
Zagrebački energetski tjedan
EKO Info za građane
Zakoni i propisi
EKO Dječji kutak
Multimedija
Programi, planovi i studije na javnom uvidu
Propisi i dokumenti u procesu donošenja
Korisni linkovi
Aktualno


Anketa

Koristite li štedne žarulje?

da
ne

  

i-Scope-pilot aplikacija: Solarni katastar i dinamička karta buke


Electraproject.eu

ZagEE - Zagreb Energy Efficient City

Projekt se provodi u okviru IEE Programa tehničke pomoći 2012. – Mobiliziranje lokalnih energetskih investicija te obuhvaća financiranje tehničke pomoći i izradu potrebne dokumentacije za energetsku obnovu objekata, dodjelom bespovratnih sredstava.

 

Partneri projekta ZagEE su Grad Zagreb (voditelj projekta) i Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA). Predloženi konzorcij podrazumijeva da ključni stručnjaci javnog tijela (Grad Zagreb) i energetske agencije REGEA rade na razvoju i provedbi projekta. Konzorcij se oslanja na jako iskustvo u vođenju europskih projekata, obzirom da oba partnera imaju dokazanog uspjeha u sudjelovanju kao i koordinaciji europskih projekata, što garantira efikasnu implementaciju projektnih aktivnosti. Koordinaciju projekta ZagEE provodi Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.

 

Zaključkom Gradonačelnika, imenovana je Koordinacija za provedbu aktivnosti unutar projekta ZagEE. Koordinacijsko tijelo projekta je odgovorno za suradnju svih Gradskih ureda i ostalih relevantnih sudionika pri ispunjavanju njihovih specifičnih aktivnosti definiranih projektom unutar određenih troškova i vremenskih ograničenja.

 

Kako bi se potaknule primjene mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, Grad Zagreb svojim primjerom želi pokazati korisnost tih mjera kako za pojedinca tako i za cjelokupno društvo. Kroz projekt ZagEE – Zagreb Energy Efficient City podržava se ostvarenje energetskih ušteda primjenom ekonomski opravdanih, energetski učinkovitih tehnologija i mjera na objektima u vlasništvu Grada Zagreba, različitih namjena:

 • 3 zgrade gradske uprave;
 • 15 zgrada osnovnih škola;
 • 6 zgrada srednjih škola;
 • 39 zgrada dječjih vrtića;
 • 4 zgrade domova za starije i nemoćne;
 • 3 zgrade domova zdravlja;
 • 17 zgrada mjesne samouprave te
 • modernizaciju 3000 rasvjetnih tijela javne rasvjete LED rasvjetnim tijelima s kontrolnim upravljačkim sustavom.

 

Ciljevi projekta ZagEE

 • Smanjiti ukupnu energetsku potrošnju gradske uprave povećanjem energetske učinkovitosti kao i primjenom obnovljivih izvora energije na objektima u vlasništvu Grada Zagreba;
 • Pronaći i koristiti modele financiranja energetske obnove primjenjive za gradsku upravu;
 • Primjerima primjene energetske obnove na velikom broju objekata različitih namjena steći iskustveno znanje neophodno za sve sudionike procesa energetske obnove;
 • Potaknuti pozitivne promjene u zakonodavstvu, odredbama i slično, kao i potaknuti poboljšanje postojećih financijskih instrumenata, a temeljem stečenih iskustava u provedbi projekta ZagEE;
 • Educirati djelatnike gradske uprave za provedbu velikih energetskih projekata,
 • Educirati upravitelje objekata o učinkovitom korištenju objekta;
 • Potaknuti stručnjake na dodatna educiranja o specifičnim znanjima povezanih uz energetsku obnovu;
 • Pokrenuti pozitivne ekonomske pomake u gospodarstvu;
 • Podijeliti stečena znanja i iskustava te potaknuti energetski održivi razvoj u drugim gradovima u regiji i šire;
 • Dopinjeti zaštiti klime i održivom razvoju smanjenjem emisija štetnih plinova.

 

Očekivani rezultati projekta ZagEE

 • Ostvarene prosječne uštede energije na zgradama od 49% te 72% u javnoj rasvjeti, odnosno ostvarene godišnje uštede energije 33.526 MWh na objektima uključenih u projekt ZagEE;
 • Korištenje energije u zgradama iz obnovljivih izvora energije 490 MWh godišnje;
 • Smanjene emisije stakleničkih plinova za 8.390 tCO2e po godini ostvarene s mjerama energetske obnove primjenjenih na objektima u okviru projekta ZagEE;
 • Izrađena kvalitetna tehnička dokumentacija energetske obnove objekata sa studijom izvodljivosti za 87 zgrada u vlasništvu Grada Zagreba i 3.000 rasvjetnih tijela javne rasvjete;
 • Izrađen Masterplan za javnu rasvjetu Grada Zagreba;
 • Financiranje radova energetske obnove isfinancirano iz više izvora financiranja, odnosno, osim gradskog proračuna, iz fondovi EU, povoljnih bankovnih kredita i drugih prihvatljivih izvora za gradsku upravu;
 • Provedena javna nadmetanja za radove na energetskoj obnovi objekata;
 • Educirani projektni tim u gradskoj upravi za provedbu velikih projekata energetske obnove;
 • Educirani upravitelji objekata o učinkovitom korištenju objekata;
 • Podijeljeno iskustvo i znanje s drugim gradovima u regiji i šire o dobrim rezultatima i problemima u provedbi projekta ZagEE.

 

Ciljane grupe u projektu ZagEE

 • Upravitelji i korisnici objekata uključenih u projekt ZagEE;
 • Djelatnici gradske uprave;
 • Projektanti i ostali stručnjaci koji djeluju na području energetske obnove;
 • Nadležna Ministarstva;
 • Financijske institucije;
 • Malo i srednje poduzetništvo;
 • Lokalne samouprave u regiji i šire.

 Više informacija o projektu možete pronaći na www.zagee.hr.

 

 Rezultati projekta        

 
              

na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave