„Princip svih stvari je voda, sve dolazi iz vode i sve se pretvara u vodu.“ Thales


 
Aktualno


Anketa

Koristite li štedne žarulje?

da
ne

  

i-Scope-pilot aplikacija: Solarni katastar i dinamička karta buke


Electraproject.eu

Odluke

  1. 2004/156/EZ: Odluka Komisije od 29. siječnja 2004. koja uspostavlja smjernice za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća - engleski
  2. Odluka broj 1229/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2003. koja uspostavlja smjernice za transeuropske energetske mreže i prestanku važenja Odluke broj 1254/96/EZ - engleski
  3. 2002/358/EZ: Odluka Vijeća od 25. travnja 2002. o odobravanju, od strane Europske zajednice, Kyoto protokola prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime i zajedničko ispunjavanje istih obveza - engleski

na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave