Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Elaborat gospodarenja otpadom društva ROTO TRANS EKO d.o.o.

Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, na temelju članka 92. stavka 2., a u vezi s člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19), poziva stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom društvu ROTO TRANS EKO d.o.o. na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva verzija: 3 od 24. lipnja 2020.
 
Tijelo nadležno za provedbu postupka je Odjel za održivo gospodarenje otpadom, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2.
 
Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva verzija: 3 od 24. lipnja 2020. može se obaviti u prostorijama Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2, soba 417, dana 15. srpnja 2020. u terminu od 09,00 - 11,00 sati.
 
Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje na Elaborat gospodarenja otpadom društva verzija: 3 od 24. lipnja 2020. u pisanom obliku, na priloženom obrascu za primjedbe, do 16. srpnja 2020. na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Odjel za održivo gospodarenje otpadom, Park stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb.