Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Projekt Resourceful Cities (UrbReC)

Projekt Resourceful Cities (UrbReC) - Održivi gradovi (Centri za urbane resurse)

 
Resourceful Cities (UrbReC) – Mreža akcijskog planiranja za urbane resurse, projekt u okviru programa Europske unije URBACT III.

URBACT III se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar Europske teritorijalne suradnje (drugi cilj kohezijske politike za razdoblje 2014.-2020.). Cilj URBACT III programa je razmjena znanja i izgradnja kapaciteta europskih gradova (i općina) koji izrađuju ili provode integrirane strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja.

Cilj projekta Resourceful Cities (UrbReC) je razvoj novih centara za urbane resurse koji će se uklopiti u prioritete hijerarhije otpada, razviti mjere za sprječavanje nastanka otpada i iskorištavanje korisnih svojstava otpada kako bi se olakšao prijelaz na sustav održive potrošnje, poticalo kružno gospodarstvo i zaokružio ciklus korištenja sirovina na lokalnoj razini na ekonomski održiv način.

Centri za urbane resurse predstavljaju multifunkcionalna mjesta na kojima je hijerarhija otpada pravilno implementirana, uključujući društvene, ekološke i ekonomske funkcije kružnog gospodarstva te okupljaju široku zajednicu dionika.

Projekt UrbReC provodi deset partnera, a osim Grada Zagreba partneri su:
  • Grad Hag (Nizozemska) – nositelj projekta/vodeći partner
  • Oslo (Norveška)
  • Caceres (Španjolska)
  • Opole (Poljska)
  • Mechelen (Belgija)
  • Famalicão (Portugal)
  • Ciudad Real (Španjolska)
  • Bukurešt (Rumunjska)
  • Patras (Grčka)
Ukupna vrijednost projekta iznosi 749,824.48 eura, udio Grada Zagreba 66,467.14 eura, od kojeg iznosa Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) sufinancira 56,497.07 eura (85%), a preostali dio u iznosu od 9,970.07 eura (15%) Grad Zagreb financira iz vlastitih sredstva.

Grad Zagreb se kao projektni partner u ovoj mreži posebice želi baviti aktivnostima usmjerenim na poticanje razmjene i ponovne uporabe ili popravaka isluženih proizvoda ili njihovih komponenata te uspostavu/izgradnju centra za urbane resurse, putem obrazovnih, gospodarskih, socijalnih i drugih mjera. Provedbom aktivnosti će se uspostaviti i razvijati suradnja s obrtnicima, dobrotvornim i socijalnim ustanovama te pokušati angažirati nezaposleni građani.

Kako bi mogli prepoznati područja u kojima se može postići napredak u gospodarenju otpadom i uspostaviti učinkovitiji sustav odvojenog prikupljanja korisnog otpada, povećala stopa recikliranja, uspostavile nove usluge i tehnologije obrade korisnog otpada značajan izazov predstavlja razvoj mjera za sprječavanje nastanka otpada i iskorištavanje korisnih svojstava otpada, ali i razvoj indikatora kojima će se procijeniti utjecaj preventivnih mjera na nastanak otpada. Konačno, izazov predstavlja uspostava/izgradnja centra za urbane resurse kao platforme za razmjenu informacija, istraživanje i održivi razvoj u području gospodarenja otpadom.

Planirano vrijeme provedbe projekta: od 02.09.2019. - 07.08.2022.Centri za urbane resurse nastoje promicati pozitivne ekonomske, okolišne i socijalne utjecaje, posebno na kružno gospodarstvo. Mreža tako olakšava sprječavanje nastanka, ponovnu uporabu, popravak rabljenih predmeta i recikliranje otpada. Centri također rade kao točke povezivanja građana, novih tvrtki, istraživača i javnog sektora kako bi zajedno stvorili nove načine za zatvaranje petlji resursa na lokalnoj razini. Okupljanjem zainteresiranih skupina koje rade zajedno, cilj je promovirati promjenu vrijednosti i načina razmišljanja.

Više informacija o projektu možete saznati na:
URBACT website
Twitter @ResourcefulCit1
YouTube channel