Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

2012.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O MJERENJU I PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA ZA 2012.

Godišnji izvještaj o praćenju kvalitete zraka na području Grada Zagreba za 2012. -naslovnica
Godišnji izvještaj o praćenju kvalitete zraka na području Grada Zagreba za 2012.
Prilog godišnjem izvještaju za 2012.
Godišnji izvještaj o praćenju onečišćenja zraka PM2,5 česticama na području Grada Zagreba za 2012.

 

MJESEČNI IZVJEŠTAJI O MJERENJU I PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA ZA 2012.

Izvještaj o mjerenju i praćenju kvalitete zraka za siječanj 2012.
Izvještaj o mjerenju i praćenju kvalitete zraka za veljaču 2012.
Izvještaj o mjerenju i praćenju kvalitete zraka za ožujak 2012.
Izvještaj o mjerenju i praćenju kvalitete zraka za travanj 2012. 
Izvještaj o mjerenju i praćenju kvalitete zraka za svibanj 2012.
Izvještaj o mjerenju i praćenju kvalitete zraka za lipanj 2012.
Izvještaj o mjerenju i praćenju kvalitete zraka za srpanj 2012.
Izvještaj o mjerenju i praćenju kvalitete zraka za kolovoz 2012.
Izvještaj o mjerenju i praćenju kvalitete zraka za rujan 2012.
Izvještaj o mjerenju i praćenju kvalitete zraka za listopad 2012.
Izvještaj o mjerenju i praćenju kvalitete zraka za studeni 2012.
Izvještaj o mjerenju i praćenju kvalitete zraka za prosinac 2012.

 

 

MJESEČNI IZVJEŠTAJI O MJERENJU I PRAĆENJU PM2,5 ČESTICA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

 

Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica za siječanj 2012.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica za veljaču 2012.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica za ožujak 2012.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica za travanj 2012.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica za svibanj 2012.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica za lipanj 2012.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica za srpanj 2012.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica za kolovoz 2012.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica za rujan 2012.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica za listopad 2012.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica za studeni 2012.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica za prosinac 2012.

 

 

Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka za 2012. AMP Vrhovec (HEP) 
Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka za 2012. AMP odlagalište Prudinec-Jakuševec (ZGOS)
Godišnji izvještaj o praćenju kvalitete zraka za 2012. u zoni utjecaja CUPOVZ-a u Zagrebu (ZOV)
Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka za 2012. AMP Mirogojska