Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Buka manifestacija

Zakon o zaštiti od buke propisuje da predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave svojom odlukom određuju ulice, dijelove ulica i naselja, trgove i druge lokacije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke radi zadovoljavanja potreba za održavanjem javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih i športskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom ili u zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste, tijekom kojih postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina.

U Gradu Zagrebu se organiziraju brojne javne priredbe i manifestacije tijekom godine na mnogim lokacijama, pri čemu treba voditi računa o interesima i potrebama građana koji rade i borave u blizini lokacija na kojima se organiziraju one tijekom kojih je moguće prekoračenje dopuštenih razina buke.

Gradska skupština Grada Zagreba je na svojoj 43. sjednici donijela Odluku o lokacijama i dopuštenim razinama buke prilikom održavanja manifestacija (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/16), koja pridonosi kontroli prekomjerne buke što nastaje tijekom održavanja manifestacija, propisuje ograničenja razina buke tijekom održavanja manifestacija kao i uvjete njihova održavanja, regulira obveze organizatora, praćenje razina buke i nadzor.