Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Elaborat gospodarenja otpadom DODER TRGOVINA d.o.o.

Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, na temelju članka 92. stavka 2., a u vezi s člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 190. prijelaznih i završnih odredbi Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021), objavljuje poziv u postupku izdavanja  dozvole za gospodarenje otpadom društvu DODER TRGOVINA d.o.o., Sesvete (Grad Zagreb), Zagrebačka cesta 93, OIB: 21797177687,
 
Tijelo nadležno za provedbu postupka je Odjel za održivo gospodarenje otpadom, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva DODER TRGOVINA d.o.o., može se obaviti u prostorijama Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2, soba 417, dana 9. rujna 2021. godine od 11:00 do 13:00 sati.

Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje na Elaborat gospodarenja otpadom društva DODER TRGOVINA d.o.o., Sesvete (Grad Zagreb), Zagrebačka cesta 93, u pisanom obliku, na priloženom obrascu za primjedbe uz ovaj poziv, do 13. rujna 2021. godine s pozivom na gornju klasu, na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Odjel za održivo gospodarenje otpadom, Park stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva DODER TRGOVINA d.o.o.
Elaborat gospodarenja otpadom
Obrazac za primjedbe