Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Elaborat gospodarenja otpadom društva UNIJAPLAST d.o.o.

Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, na temelju članka 92. stavka 2., a u vezi s člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19), poziva stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom društvu UNIJAPLAST d.o.o. na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva UNIJAPLAST d.o.o.
 
Tijelo nadležno za provedbu postupka je Odjel za održivo gospodarenje otpadom, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2.
 
Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva UNIJAPLAST d.o.o može se obaviti u prostorijama Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2, soba 417, 19. rujna 2019. u terminu od 09,00 - 11,00 sati.
 
Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje na Elaborat gospodarenja otpadom društva UNIJAPLAST d.o.o u pisanom obliku, na priloženom obrascu za primjedbe, do 20. rujna 2019. na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Odjel za održivo gospodarenje otpadom, Park stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb.


Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva UNIJAPLAST d.o.o.
Elaborat gospodarenja otpadom
Obrazac za primjedbe
.