Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Elaborat gospodarenja otpadom društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, na temelju članka 92. stavka 2., a u vezi s člankom 96. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), u postupku provjere okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, OIB: 85584865987
 
Tijelo nadležno za provedbu postupka je Odjel za održivo gospodarenje otpadom, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2.
 
Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. može se obaviti u prostorijama Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2, soba 414, dana 15. veljače 2021. u terminu od 09,00 - 11,00 sati.
 
Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje na Elaborat gospodarenja otpadom društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. do 19. veljače 2021., u pisanom obliku, na priloženom obrascu za primjedbe s pozivom na gornju klasu na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Odjel za održivo gospodarenje otpadom, Park stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom stranke ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Elaborat gospodarenja otpadom
Obrazac za primjedbe