Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Elaborat gospodarenja otpadom TRINDUS EKSPERT d.o.o.

Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, na temelju članka 92. stavka 2., a u vezi s člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), i članka 190. prijelaznih i završnih odredbi Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom društvu TRINDUS EKSPERT d.o.o., Ulica Ivana Trnskog 19, Zagreb, OIB: 77583789735.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Odjel za održivo gospodarenje otpadom, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2
.
Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom Verzija:5 društva TRINDUS EKSPERT d.o.o. može se obaviti u prostorijama Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2, soba 407, 06. listopada 2021. godine od 09:00 do 11:00 sati.

Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje na Elaborat gospodarenja otpadom Verzija:5 društva TRINDUS EKSPERT d.o.o., u pisanom obliku, na priloženom obrascu za primjedbe, do 11. listopada 2021. godine s pozivom na gornju klasu, na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Odjel za održivo gospodarenje otpadom, Park stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva TRINDUS EKSPERT d.o.o.
Elaborat gospodarenja otpadom
Obrazac za primjedbe