Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Elaborat gospodarenja otpadom ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, na temelju članka 92. stavka 2., a u vezi s člankom 96. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), u postupku izdavanja izmjene i dopune dozvole za gospodarenje otpadom društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, OIB: 85584865987.
 
Tijelo nadležno za provedbu postupka je Odjel za održivo gospodarenje otpadom, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2.
 
Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. može se obaviti u prostorijama Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2, soba 414, 13. listopada 2021. godine od 09:00 do 11:00 sati.
 
Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje na Elaborat gospodarenja otpadom društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., u pisanom obliku, na priloženom obrascu za primjedbe, do 15. listopada 2021. godine s pozivom na gornju klasu, na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Odjel za održivo gospodarenje otpadom, Park stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva Zagrebački holding d.o.o. 
Elaborat gospodarenja otpadom
Obrazac za primjedbe