Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Energetski zakoni

  • Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14,102/15)
  • Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13,102/15)
  • Zakon o tržištu plina (NN 28/13,14/14, 16/17)
  • Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/1314/1495/15)
  • Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 19/14)
  • Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14), napomena – danom stupanja na snagu navedenog zakona prestaje važiti Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN, br. 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14). Postupci započeti do stupanja na snagu Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN, br. 127/14) nastaviti će se i dovršiti prema odredbama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN, br. 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14) i propisa donesenih na temelju tog zakona 
  • Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11  i 144/12,14/14)
  • Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12)
  • Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 123/16 - Uredba)
  • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice „Inteligentna energija – europski program za konkurentnost i inovacije“ (NN 11/07)


             OSTALI ENERGETSKI ZAKONI