Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

O Sporazumu gradonačelnika

Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju okuplja lokalne i regionalne vlasti koje su na dobrovoljnoj osnovi posvećene provedbi klimatskih i energetskih ciljeva EU-a na svojem teritoriju. Ova jedinstvena inicijativa s pristupom odozdo prema gore (bottom-up pristup) započela je 2008. uz podršku Europske komisije, a danas broji više od 7.500 potpisnika.

Godine 2015.,Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju zacrtao je novi cilj: još više smanjiti postotak emisije CO2, uz intenziviranje prilagodbe na klimatske promjene. Lokalne vlasti- potpisnice Sporazuma imaju zajedničku viziju dekarbonizacije i osnaživanja otpornosti gradova, što će građanima omogućiti pristup sigurnoj, održivoj i povoljnoj energiji. Obvezuju se na donošenje Akcijskih planova energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za 2030.  te na provedbu aktivnosti ublažavanja i prilagodbe na klimatske promjene na lokalnoj razini.

Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju otvoren je svim demokratski ustrojenim lokalnim vlastima, s izabranim predstavnicima, bez obzira na njihovu veličinu i fazu provedbe energetskih i klimatskih politika. Potpisnici koji se obvezali na ciljeve do 2020. i/ili na inicijativu Mayors Adapt pozivaju se na usvajanje ciljeva za 2030. 

Mala i srednja tijela lokalnih vlasti u susjednim zemljama također se, pod određenim uvjetima, mogu pridružiti kao skupina potpisnika.

Državne i lokalne (regionalne) vlasti te ostale neprofitne organizacije mogu pružiti potporu potpisnicima u obliku resursa i stručnog znanja te na taj način steći status Koordinatora ili Podržavatelja Sporazuma gradonačelnika.


                                                                   Sporazum korak po korak
Dvije godine nakon službenog potpisivanja, potpisnici predaju Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena (SECAP), koji sadrži aktivnosti vezane uz ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama. SECAP se temelji na Referentnom inventaru emisije i Procjeni rizika klimatskih promjena i ranjivosti. Potpisnici šalju izvještaje o napretku na dvogodišnjoj osnovi.

Vizija i obveze potpisnika:
  • UBLAŽAVANJE - Ubrzana dekarbonizacija teritorija;
  • PRILAGODBA - Osnaživanje kapaciteta za prilagodbu neizbježnim učincima klimatskih promjena;
  • SIGURNA, ODRŽIVA I POVOLJNA ENERGIJA - Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.
Ured Sporazuma gradonačelnika zadužen je za sveobuhvatnu koordinaciju inicijative. Sačinjava ga mreža tijela lokalnih i regionalnih vlasti - Energy Cities, Climate Alliance, CEMR, EUROCITIES i FEDARENE, u uskoj suradnji s konzultantskim kućama ECOFYS, Fresh Thoughts i IFOK.

Od hrvatskih gradova inicijativi su se prvi, tijekom 2008. pridružili Zagreb, Rijeka i Ivanić Grad, a do danas Sporazum su potpisala 70 gradova. 
       
Grad Zagreb je jedan od prvih europskih glavnih gradova koji je, prepoznavši njegovu važnost i potencijale za razvitak energetski održive urbane Europske unije, pristupio Sporazumu gradonačelnika. S obzirom da je inicijativa Sporazuma gradonačelnika postala ključan instrument u primjeni energetske politike EU te da je svojom izuzetno dobrom prihvaćenošću i aktivnom provedbom među gradovima polučila uspjeh i prešla okvire EU i poprimila globalnu zastupljenost, Gradska skupština Grada Zagreba je na svojoj 45. sjednici, 22. rujna 2016. prihvatila provođenje načela i obveza iz Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju kao jedan od važnih preduvjeta za povećanje energetske učinkovitosti i reduciranje emisija CO2 u Gradu Zagrebu. Sporazum gradonačelnika je prihvatila Gradska skupština Grada Zagreba 30. listopada 2008.

Ovdje možete preuzeti dokumente:

Više informacija o Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju možete pronaći na www.covenantofmayors.eu