Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Zagrebački energetski tjedan 2015.

U duhu održavanja šestogodišnje tradicije Grada Zagreba i pod pokroviteljstvom Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića, od 11. do 16. svibnja 2015. održao se 6. Zagrebački energetski tjedan. U organizaciji Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Zagrebački energetski tjedan nosi snažnu poruku:
 
„Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!“.

Poruka koju već šest godina za redom uspješno širimo po cijelome svijetu poziva nas na zajedničko djelovanje u interesu održivog razvoja gradova i očuvanja prirodnih resursa za sve buduće generacije. Zagrebački energetski tjedan predstavlja složeni mozaik niza događanja s ciljem uključivanja i umrežavanja svih dionika u dugotrajan proces borbe protiv klimatskih promjena. Baveći se ključnim temama današnjice i gorućim problemima u području energetike i zaštite okoliša, Zagrebački energetski tjedan u svoj bogati program uključuje niz međunarodnih konferencija, stručnih skupova, dana otvorenih vrata, seminara, radionica, predavanja i specijaliziranih satova nastave u školama i vrtićima Grada Zagreba.

Osim Grada Zagreba, veliku ulogu u odvijanju Zagrebačkog energetskog tjedna imaju i ministarstva Republike Hrvatske, predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, obrazovne i znanstvene institucije, Sveučilište u Zagrebu, strukovna udruženja obrtnika i gospodarstvenika, komore i udruge arhitekata, inženjera graditeljstva, strojarstva i elektrotehnike, energetske i razvojne agencije, gospodarski subjekti, predstavnici medija, stručne udruge, udruge civilnog društva kao i ostali brojni domaći i međunarodni partneri te udruženja.

Provedbom Zagrebačkog energetskog tjedna, u suradnji s uglednim predavačima i stručnjacima, želimo omogućiti svim zainteresiranim osobama, aktivnim u području primjene mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva, predstavljanje inovativnih projekata, međusobnu interakciju sa sudionicima te idealnu priliku za promociju racionalnog korištenja energije na gradskoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Program Zagrebačkog energetskog tjedna započeo je u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba (206 lokacija) igraonicama pod nazivom „Pričajmo o energiji i čuvajmo okoliš“ kojima se, uz prigodne bojanke, priručnike za odgajatelje, balone i makete vjetrenjača, potiče zainteresiranost najmlađih o temama vezanim uz energiju i klimu.

Učenicima svih prvih razreda osnovnih škola Grada Zagreba (114 lokacija) održali su se satovi nastave „Pričaj mi o energiji“ kojima su nastavnici putem slikovnice sa obrazovnom igricom i priručnika za ravnatelje podučili učenike o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije.

U svim srednjim školama Grada Zagreba (67 lokacija) održao se sat nastave učenicima prvih razreda na temu nepovoljnih klimatskih promjena izazvanih djelovanjem čovjeka i njegovog utjecaja na korištenje energetskih resursa. Na predavanjima su se učenici koristili priručnikom „Klima i energija“.

U Starogradskoj vijećnici održao se poseban program koji je uključivao: dvodnevnu međunarodnu konferenciju „Zajedničkom provedbom energetske politike EU do energetske sigurnosti i održivog razvoja urbanih sredina“, Stručni skup Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za zeleni razvoj“, Dan hrvatske komore „Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!“, stručni seminar Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike "Nove tehnologije u primjeni konvencionalnih i obnovljivih izvora energije", Seminar Hrvatskog Kluba Sporazuma gradonačelnika „Održivost je u našim rukama“, Seminar za potporne strukture Sporazuma gradonačelnika, Skup Saveza za energetiku Hrvatske "Tko je izvrstan u hrvatskom zelenom gospodarstvu?“.

Na Tribini Grada Zagreba održane su stručne tematske tribine, u koordinaciji i organizaciji Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj u suradnji sa različitim civilnim udrugama, tvrtkama i institucijama: Udruga Sigurnost u prometu (Seminar „Razmjena iskustva i dobre prakse“), REGEA (Prezentacija EU projekata), tvrtka Speculum (Prezentacija na temu energetskog certificiranja i energetskih obnova zgrada), tvrtka Dampprotection (Prezentacija "Kapilarna vlaga-"tihi" razarač kulturne baštine"), Ustanove za obrazovanje odraslih - Vox Viva (Prezentacija "Smanjenje emisija CO2 primjenom mjera energetske učinkovitosti"), EKO-DIZEL (Prezentacija „Ugradnja plinskih uređaja u dizel motore“ ), RAZA – TPZ („Obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša u inovativnom poduzetništvu“), udruga DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvoja (Javna tribina: Kako možemo savladati rastuće cijene energije?), Razvojna agencija Zagreb – TPZ („Obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša u inovativnom poduzetništvu“ ).


U svojim prostorijama stručne tribine i seminare su održale: Elektrostrojarska obrtnička škola sa partnerima Graditeljskom tehničkom školom Zagreb, Strukovnom školom Sisak i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba (Predavanje „Osnovni KNX modul“), Udruga O.A.ZA. (Radionica za mlade „Nove ideje u energetici“ i "Socijalno poduzetništvo u energetici"), Obrtnička komore Zagreb, Hrvatski savjet za zelenu gradnju, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata i Hrvatska komora arhitekata – Odbor za krajobraznu arhitekturu (20. stručni simpozij o zelenoj gradnji „Održivost i krajobrazna arhitektura – više od dizajna!“), Hrvatski autoklub (Okrugli stol Hrvatskog autokluba "Održiva mobilnost"), Regionalni centar zaštite okoliša (Radionica "“Prilagodba klimatskim promjenama na regionalnoj i lokalnoj razini”), Hrvatska gospodarska komora (Radionica „Energetska učinkovitost u industriji“), Udruga ODRAZ i HRPSOR ("Što su to održivi razvoj i društveno odgovorno ponašanje?"), Arhitektonski i Građevinski fakultet (Seminar „Projekt ECO-SANDWICH“).

Energetski institut Hrvoje Požar, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Fakultet elektrotehnike i računarstva, HEP ESCO, zgrada Gradske uprave Grada Zagreba i Sunčana kuća – Špansko i Tehnički muzej otvorili su svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetitelji su imali priliku saznati više o mjerenju potrošnje energije i vode u zgradama, pozitivnim i negativnim utjecajima obnovljivih izvora energije na elektroenergetski sustav, integracijama velikih količina energije iz obnovljivih izvora, potencijalu za korištenje fotonaponske energije u Hrvatskoj; prezentacijama, radionicama i predavanjima tijekom cijelog dana u prostorima stalnog postava, kino dvorani i na dvorištu Tehničkog muzeja; prezentacijom razvijanja i mogućnosti primjene novih tehnologija te novih rješenja sustava za proizvodnju električne energije i potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije na praktičnom primjeru individualnog obiteljskog objekta Sunčane kuće Špansko, HEP ESCO-vim prezentacijama o gospodarenju energijom i projektima te radionicom ESCO Monitor; Svoja vrata otvorili su i Fakultet strojarstva i brodogradnje gdje su posjetitelji imali priliku vidjeti rad geotermalne dizalice topline s izmjenjivačem topline dubine 100 m, solarne fotonaponske i kolektorske sustave, malu vjetroelektranu, gorivne članke i proizvodnju vodika kao alternativnog goriva korištenjem obnovljivih izvora energije te rad kotla na biomasu, kao i Energetski Institut Hrvoje Požar koji je predstavio razvijanje i mogućnosti primjene novih tehnologija, nova rješenja proizvodnje energije uporabom obnovljivih izvora energije te upoznaje sa rekonstrukcijom postojećeg poslovnog objekta sa kojom su postignuti visoki energetski standardi.

U Velikoj dvorani Obrtničke komore Zagreb održana je prezentacija projekta EURONET50/50max prilikom koje su projekt predstavili učenici te okupljenima demonstrirali načine uštede energije u školama-sudionicima na projektu.

Na Tribini Grada Zagreba održane su prezentacije projekata Ele.C.Tra i CEGC (TEN-T) (Seminar "Učinkovita i održiva E-mobilnost") kao i radionica projekta Energy Efficiency Watch III (tvrtka Ecofys). Također je održan i stručni obilazak u okviru projekta ZagEE uz prezentaciju postignutih rezultata. Posjetitelji su imali priliku vidjeti provedbu mjera energetske učinkovitosti te fotonaponske sustave i solarne kolektore.

Tradicionalni završetak ovogodišnjeg Zagrebačkog energetskog tjedna „EE Info Dan“ obilježili smo 16. svibnja 2015. na Trgu bana Josipa Jelačića na kojem je sudjelovalo preko 50 izlagača – gradskih ureda, gospodarskih subjekata, znanstvenih i obrazovnih institucija, poduzetnika, udruga civilnog društva – aktivnih u području primjene mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, ekološko prihvatljivih goriva i zaštite okoliša. Uz njih, svoje programe, projekte i aktivnosti iz područja energije, globalnog zatopljenja, primjena mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije predstavilo je i 16 EKO dječjih vrtića, EKO osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba

Više informacija o Zagrebačkom energetskom tjednu dostupno je putem internetske stranice www.zagreb-energyweek.info.

PROGRAM

PLAKAT
LETAK