Pretraživanje

Energetska obnova zgrada

Energetska obnova zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba utemeljena je na Strateškim ciljevima (C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom) Razvojne strategije Grada Zagreba, kao i mjerama koje su sadržane u Akcijskom planu za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena (SECAP) Grada Zagreba.

Energetska obnova zgrada podrazumijeva cjelovitu energetsku obnovu energetski nedovoljno učinkovitih zgrada primjenom integriranih mjera energetske učinkovitosti (toplinska izolacija ovojnice zgrade, zamjena postojeće rasvjete energetski učinkovitijom, ugradnja rekuperacije, modernizacija sustava grijanja i hlađenja, zamjena energenta, daljinsko očitanje potrošnje energije), kao i primjenu sustava obnovljivih izvora energije (solarnih kolektora, fotonaponskih sustava, dizalica topline) na tim istim zgradama.

Energetska obnova zgrada
Glavni ciljevi provedbe energetskih obnova zgrada:
  • Smanjenje emisije stakleničkih plinova i zaštita okoliša.
  • Racionalno korištenje energije, ostvarenje znatnih energetskih i financijskih ušteda primjenom mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva.
  • Postizanje energetskih karakteristika zgrade da minimalno zadovolji uvjete energetskog razreda B prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine 88/17).
  • Povećavanje funkcionalnosti i ekonomske učinkovitosti zgrada javne namjene kroz primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije te sukladno tome smanjenje troškova za održavanje zgrade.
  • Osiguravanje zdravijeg i ugodnijeg okoliša za korisnike zgrada javne namjene, odnosno zaposlenike, djecu i starije osobe.
  • Osposobljavanje zaposlenika u javnoj administraciji u pogledu vođenja projekata cjelovite energetske obnove.
  • Davanje poticaja drugim gospodarstvenim sektorima kroz kreiranje novih poslovnih mogućnosti, novih radnih mjesta, doprinos u pozitivnim ekonomskim pomacima i poticanju gospodarskog razvoja u cjelini.
  • Podizanje svijesti o potrebi racionalnog korištenja energije, smanjenja emisije stakleničkih plinova i zaštiti okoliša.

Planirani sustav financiranja energetskih obnova zgrada uključuje vlastite financijske resurse iz gradskog proračuna, nacionalna i europska bespovratna sredstva, povoljne bankovne kredite kao i korištenje drugih financijskih modela koji se pokažu prihvatljivima za lokalnu upravu.