Pretraživanje

Financiranje

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)


 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) središnje je mjesto prikupljanja i ulaganja izvanproračunskih sredstava u programe i projekte zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

„Sporazumom o suradnji na provedbi programa ZagEE – Zagreb Energy Efficient City“, sklopljenim 31. srpnja 2014. između Grada Zagreba i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, utvrđena je energetska obnova 87 zgrada i 3130 objekata javne rasvjete u vlasništvu Grada Zagreba. FZOEU sudjeluje u sufinanciranju troškova projekta ZagEE u iznosu od 40% troškova za energetsku obnovu, odnosno u iznosu do 89.200.000,00 kuna. Potpisivanjem Sporazuma iskazan je zajednički interes za suradnju radi postizanja cilja primjene načela zaštite okoliša i energetske učinkovitosti na javnim objektima Grada Zagreba kroz zajedničko sudjelovanje u financiranju programa ZagEE.

http://www.fzoeu.hr/