Pretraživanje

Koordinacija za provedbu projekta


Projekt ZagEE je kompleksan plan renoviranja 87 javnih zgrada i dijela javne rasvjete u Gradu Zagrebu čijom se provedbom očekuje ostvarenje visokih ušteda energije i smanjenje emisija CO2. Za uspješnost provedbe projekta Zagee od iznimne važnosti imaju suradnja i koordinacija svih relevantnih subjekata.

Zaključkom Gradonačelnika, imenovana je Koordinacija za provedbu aktivnosti unutar projekta ZagEE. Koordinacijsko tijelo projekta je odgovorno za suradnju svih Gradskih ureda i ostalih relevantnih sudionika pri ispunjavanju njihovih specifičnih aktivnosti definiranih projektom unutar određenih troškova i vremenskih ograničenja.

Članovi Koordinacije su:
 • Marijan Maras, predsjednik, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj;
 • Melita Borić, zamjenica predsjednika, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj;
 • Damir Lončarić, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj;
 • Nikola Petković, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj;
 • Jadranka Veselić Bruvo, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada;
 • Sanja Kisjelica, Ured za javnu nabavu;
 • Marija Čikeš, Gradski ured za financije;
 • Mijo Marošević, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet;
 • Ljiljana Vrbić, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport;
 • Zvonko Fiipčić, Služba za mjesnu samoupravu;
 • Višnja Lazić, Ured gradonačelnika;
 • Ljiljana Vrbić, Gradski ured  za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom;
 • Alma Kunst, Gradski ured za zdravstvo;
 • Julije Domac, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske;
 • Hrvoje Maras, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske.