"A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd." Max Lucado


 

Akcijski plan upravljanja bukom u Gradu Zagrebu

Gradonačelnik Grada Zagreba je 7. rujna 2017. usvojio Akcijski plan upravljanja bukom u Gradu Zagrebu.

Akcijski plan je izrađen u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16), Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke, (Narodne novine 75/09 i 60/16), Direktive 2002/49/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. godine o procjeni i upravljanju bukom okoliša, te Preporukama Europske agencije za okoliš i Radne skupine Opće uprave za okoliš Europske komisije o ocjeni izloženosti buke „Predstavljanje informacija o kartama buke javnosti“, ožujak 2008. Temelji se na ulaznim podacima, rezultatima i emisijskim modelima pojedinih glavnih izvora buke korištenim u izradi Strateške karte buke Grada Zagreba za tzv. drugi krug izvještavanja Europske komisije i obuhvaća akcijske planove upravljanja bukom cestovnog prometa, pružnog (željezničkog) prometa i industrijskih pogona i postrojenja na području grada Zagreba.
 
Elaborat Analiza rezultata karte buke i KPUB
Elaborat Određivanje prioritetnih područja i scenarija 
AKCIJSKI PLAN – tekstualni dio
AKCIJSKI PLAN – grafički dio i prilozi
Javni uvid u Nacrt prijedloga akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu
Zaključak o usvajanju Akcijskog plana (SGGZ 18/17)

na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave