Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Zrak

Organizacija mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka na nekom urbanom području dinamički je proces koji se mijenja, harmonizira i unapređuje u ovisnosti o novim znanstvenim saznanjima s tog područja.
 
Broj trajnih mjernih postaja za praćenje trenda onečišćenja u nekom naselju ovisi o veličini naselja i o konfiguraciji terena. Za Zagreb, koji ima nešto manje od milijun stanovnika, trend onečišćenja, odnosno kvalitete zraka, trebao bi se, prema stručnim saznanjima, pratiti na pet ili više mjernih postaja. 

Kvaliteta zraka se u Gradu Zagrebu kontinuirano prati od 1965. Broj mjernih postaja mijenjao se tijekom godina. Sada se mjerenja provode na 6 gradskih mjernih postaja za trajno praćenje kvalitete zraka, na 4 postaje u državnoj mreži i na 4 postaje za mjerenja posebne namjene. 

Sve aktivnosti gradskih mjernih postaja za trajno praćenje kvalitete zraka koordinira i provodi Gradski ured za gospodarstvo, energetsku održivost i strategijsko planiranje. 

Podaci o kvaliteti zraka su javni i objavljuju se jedanput godišnje u Službenom glasniku Grada Zagreba ili na internetskim stranicama, kako je to propisano Zakonom o zaštiti zraka (Narodne novine 127/19, 57/22).