"A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd." Max Lucado


 
Aktualno


Anketa

Koristite li štedne žarulje?

da
ne

  

i-Scope-pilot aplikacija: Solarni katastar i dinamička karta buke


Electraproject.eu

Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada

Proizvođač otpada koji stvara 500 ili više kilograma opasnog otpada godišnje na određenoj lokaciji, dužan je izraditi plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada (Dalje u tekstu: Plan). Iznimno, ako posjeduje važeću izjavu o okolišu sukladno propisu o uključivanju organizacija u sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) ili ISO 14001), ili posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje otpadom u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/1373/17) nije dužan izraditi isti.

Proizvođač otpada mora Plan izraditi u roku od godine dana od dana početka rada, odnosno u roku od tri mjeseca nakon što je prvi put proizvedeno 500 i više kilograma opasnog otpada u godinu dana te ga dostaviti nadležnom tijelu u županiji. Plan je potrebno izmijeniti odnosno revidirati svakih pet godina te u slučaju promjena u radu na lokaciji.

Sukladno članku 39. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine 117/17), obrazac Plana (PGO-PO) te uputa za njegovo popunjavanje propisani su Dodatkom XIV istoga Pravilnika.

Obrazac Plana gospodarenja otpadom (pdf)
Obrazac Plana gospodarenja otpadom (doc)

 


na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave