"Ponašajmo se dobro prema Zemlji, ona nam nije dana od naših roditelja, nego je posuđena od naše djece!" (Stara indijanska poslovica)


 

Subvencioniranje ugradnje obnovljivih izvora energije

Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba, Grad Zagreb subvencionira troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba. Sustavi obnovljivih izvora energije u smislu ove odluke smatraju se:

  • solarni kolektorski sustavi za grijanje i pripremu potrošne tople vode;
  • fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije;
  • sustavi za grijanje i pripremu potrošne tople vode na pelete;
  • sustavi za grijanje i pripremu potrošne tople vode pećima s pirolitičkim procesom izgaranja;
  • sustav s dizalicama topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje i
  • sustav s vjetrogeneratorom za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.
               


Iznos subvencije troškova je do 50% investicijske vrijednosti odnosno do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kuna. Ukupni iznos planiran za subvencioniranje ugradnje OIE u 2016. iznosio je 1.000.000,00 kuna. Pravo na korištenje subvencije troškova nabave i ugradnje sustava OIE imaju fizičke i pravne s prebivalištem, odnosno sjedištem na području Grada Zagreba te koje ispunjavaju druge uvjete natječaja. Na natječaj za 2017. bilo je 64 prijave od kojih su 64 udovoljavale uvjetima natječaja, a 45 prijavitelja iskoristila su raspoloživa sredstva za subvencije ugradnje OIE.

 

 

          

Grad Zagreb dosada je subvencionirao nabavu i ugradnju 303 sustava obnovljivih izvora energije, a ukupni iznos subvencija je 4.012.785 kn. Ugradnjom sustava obnovljivih izvora energije ostvariti će se ušteda energije preko 1.649.317 kWh energije, a očekivano smanjenje emisije stakleničkih plinova je 513 t. Postotak realizacije subvencija po godinama prikazan je u dijagramu 1. a učešće pojedinih vrsta obnovljivih izvora energije prikazano je u dijagramu 2.

 

 


na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave