„Nikada ne treba sumnjati u sposobnost skupine ozbiljnih i predanih građana da promijene svijet. Naprotiv, takvi su ga upravo i mijenjali“


 

Izvješća o kvaliteti zraka za 2017.

MJESEČNI IZVJEŠTAJI O KVALITETI ZRAKA ZA 2017.

Izvještaj o kvaliteti zraka za siječanj 2017.

Izvještaj o kvaliteti zraka za veljaču 2017.
Izvještaj o kvaliteti zraka za ožujak 2017.
Izvještaj o kvaliteti zraka za travanj 2017.
Izvještaj o kvaliteti zraka za svibanj 2017.
Izvještaj o kvaliteti zraka za lipanj 2017.
Izvještaj o kvaliteti zraka za srpanj 2017.
Izvještaj o kvaliteti zraka za kolovoz 2017.
Izvještaj o kvaliteti zraka za rujan 2017.
Izvještaj o kvaliteti zraka za studeni 2017.
Izvještaj o kvaliteti zraka za prosinac 2017.


MJESEČNI IZVJEŠTAJI O MJERENJU I PRAĆENJU BaP u PM10 ČESTICAMA NA MJERNOJ POSTAJI PEŠČENICA

Izvještaj o mjerenju i praćenju BaP u PM10 česticama za siječanj 2017.

Izvještaj o mjerenju i praćenju BaP u PM10 česticama za veljaču 2017.
Izvještaj o mjerenju i praćenju BaP u PM10 česticama za ožujak 2017.
Izvještaj o mjerenju i praćenju BaP u PM10 česticama za travanj 2017.
Izvještaj o mjerenju i praćenju BaP u PM10 česticama za svibanj 2017.
Izvještaj o mjerenju i praćenju BaP u PM10 česticama za lipanj 2017.
Izvještaj o mjerenju i praćenju BaP u PM10 česticama za srpanj 2017.
Izvještaj o mjerenju i praćenju BaP u PM10 česticama za kolovoz 2017.
Izvještaj o mjerenju i praćenju BaP u PM10 česticama za rujan 2017.
Izvještaj o mjerenju i praćenju BaP u PM10 česticama za listopad 2017.
Izvještaj o mjerenju i praćenju BaP u PM10 česticama za studeni 2017.
Izvještaj o mjerenju i praćenju BaP u PM10 česticama za prosinac 2017.


Izvještaj o mjerenjima posebne namjene onečišćujućih tvari u zraku na području Šašinovca 
 

Arhiva

 

 

 

 

 

 

 


na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave