Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju prijedloga plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu do 2015. na okoliš i Prijedlogu plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu do 2015.

Strateška studija o utjecaju prijedloga plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu do 2015. na okoliš i Prijedlog plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu do 2015. upućuju se na javnu raspravu, koja će trajati od 24. siječnja do 22. veljače 2013.

Plan gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu do 2015. donijet će Gradska skupština Grada Zagreba kao posebni planski dokument gospodarenja otpadom.

Strateška studija je stručna podloga koja se prilaže uz Plan. Studijom su određeni, opisani i procijenjeni vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom Plana, uključujući varijantna rješenja koja uzimaju u obzir njegove ciljeve i obuhvat.


Cjelovitost i stručnu utemeljenost Strateške studije ocijenilo je Savjetodavno stručno povjerenstvo za stratešku procjenu Nacrta prijedloga Plana gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu do 2015. na okoliš.

Istodobno sa stavljanjem na javnu raspravu, zatražit će se mišljenje o Strateškoj studiji i Prijedlogu plana od tijela i osoba sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 110/07) i posebnim propisima.

Poziva se javnost da tijekom javne rasprave:

- obavi javni uvid u Stratešku studiju i Prijedlog plana gospodarenja otpadom radnim danom od 08,30 do 15,30 sati na sljedećim lokacijama:

  • predvorje zgrade Gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb,
  • Područni ured Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12, Zagreb,
  • Područni ured Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, Sesvete i
  • Područni ured Trešnjevka, Park stara Trešnjevka 2, Zagreb.

Strateška studija i Prijedlog plana gospodarenja otpadom bit će dostupni javnosti i na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).

- prisustvuje javnom izlaganju o predmetnoj dokumentaciji dana 13. veljače 2013. s početkom u 16 sati u Tribini Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb.

- dostavi mišljenja, prijedloge i primjedbe na Stratešku studiju i na Plan gospodarenja otpadom na način da ih, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, upiše u knjige primjedbi, izložene uz predmetnu dokumentaciju ili u istom roku u pisanom obliku dostavi na adresu:

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj
Sektor za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom
Park stara Trešnjevka 2, Zagreb

Napomena: Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

1. Obavijest o javnoj raspravi (pdf)

2. Prijedlog plana gospodarenja otpadom

3. Strateška studija o utjecaju Prijedloga plana gospodarenja otpadom na okoliš - tekst

4. Sažetak Strateške studije

5. Prilozi uz Stratešku studiju: