Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Savjeti za građane

Ozon (O3) - upute za građane

U ljetnim mjesecima učestale su pojave velikih vrućina i visokog UV indexa.

Povećane količine UV zračenja omogućavaju fotokemijske reakcije dušikovih oksida i hlapljivih organskih spojeva čiji je rezultat nastajanje prizemnog ozona. Varijacije koncentracija ozona tako ovise o koncentracijama njegovih prekursora, omjeru njihovih koncentracija, sunčevoj radijaciji, te općenito prisutnom onečišćenju zraka što utječe na kvalitetu zraka i kvalitetu življenja ljudi u urbanim sredinama. Pretjerano nakupljanje ozona u donjim slojevima atmosfere predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje na način da izaziva glavobolju, iritira očnu sluznicu, grlo, nos i dišne puteve.

Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša upozorava građane da u ovim ljetnim mjesecima, pri visokim temperaturama i slaboj izmjeni zračnih masa, može doći do povišenja koncentracija ozona, prekoračenja praga obavješćivanja i praga upozorenja, te stoga upućuje građane da se pridržavaju posebnih mjera zaštite.

Više informacija o savjetima i preporukama građanima naći ćete ovdje.