Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

ODRŽIVA URBANA MOBILNOST

Sustav pametne mobilnosti zahtijeva dostupnost infrastrukture, uključujući fizičku, komunikacijsku i informacijsku infrastrukturu, IoT platformu, aplikacijsku razinu čija je koordinacija i integracija iznimno važna.
Rastući trend urbanizacije dovodi do rasta populacije u gradovima, a samim time i do povećanja zahtjeva na prometni sustav u gradovima. Učinkovita mobilnost jedan je od glavnih izazova s kojima se gradovi suočavaju u smislu povećanih zahtjeva, nerijetko u kontekstu postojeće (neadekvatne) infrastrukture, uz povećanje svijesti građana o novo dostupnim tehnologijama koje su okolišno prihvatljivije.
 
U sklopu područja „Održiva urbana mobilnost“ moguće je izdvojiti sljedeće projekte:
 

Modernizacija i nadogradnja Sustava za nadzor i upravljanje prometom

Cilj: Unaprijeđen sustav za nadzor i upravaljanje prometom i sustav informiranja putnika
Opis: Unaprijeđenje mogućnosti nadzora i upravljanja prometom, te  informiranja putnika ugradnjom tehnološki naprednije opreme u vozilima javnog gradskog prijevoza i u centru za nadzor i upravljanje prometom.
Poveznica: https://www.zet.hr/
Nositelj: Zagrebački električni tramvaj – ZET d.o.o
 

URBAN-E: e-Mobility, Infrastructure and Innovative Intermodal Services in Ljubljana, Bratislava and Zagreb

Cilj: Projektom Urban E uspostavit će se neophodno potreban okvir za razvoj elektromobilnosti, povećati učinkovitost ekološko prihvatljivih usluga prijevoza u trima srednjoeuropskim gradovima – Zagrebu, Ljubljani i Bratislavi te smanjiti jaz nedostatka punionica za električna vozila u glavnim gradovima triju kohezijskih zemalja.
Opis: Projektom će biti implementirane ukupno 144 punionice s priključkom Type2 i 23 multi-standardne (svaka podržavajuća CCS Combo 2, CHAdeMO, Type2) punionice za brzo punjenje kako bi se postigla učinkovita pokrivenost gradova Ljubljane, Bratislave i Zagreba. To će stvoriti 3 gradske mreže punionica i testirati nove mobilne koncepte i usluge u stvarnom životu:
- u Ljubljani i Zagrebu, GoOpti i Petrol će započeti tržišne operacije zelene ad-hoc usluge prijevoza, primjerice Uber;
- u Bratislavi, GO4 će upravljati flotom automobila kako bi ponudio električne taksije i carsharing usluge, te također ponuditi e-logistiku električnim kombijima
- u Sloveniji i Hrvatskoj, PETROL ima mrežu brojnih benzinskih postaja koje će se koristiti za dio implementacije, dodajući još do zrelosti lokacija.
Poveznica: https://www.zagreb.hr/en/urbane-emobility-infrastructure-and-innovative-int/138721
Nositelj: GRAD ZAGREB - Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
 

Integrated and Innovative Actions for Sustainable Urban Mobility Upgrade - TRIBUTE

Cilj: Poboljšanje gradskog prijevoza razvijanjem učinkovitijih prijevoznih usluga i rješenja prilagođenih novim putovanjima i potrebama građana, s ciljem rješavanja izazova koji su rezultat socioekonomskih i demografskih promjena.
Opis: Glavna svrha predloženog projekta jest unaprijediti gradski prijevoz razvijanjem učinkovitijih prijevoznih usluga i rješenja prilagođenih novim putovanjima i potrebama građana, s ciljem rješavanja izazova koji su rezultat socioekonomskih i demografskih promjena. Temeljem revolucionarnih otkrića iz područja elektro-mobilnosti i zajedničke mobilnosti, projektom će se ciljano stvoriti i testirati integrirana inovativna pilot akcija te alati za razvoj rješenja održive mobilnosti u gradovima Jadransko-jonske regije.
Nositelj: Grad Zagreb partner je u konzorciju, vodeći partner Politecnico di Milano, u Gradu Zagrebu za projekt zadužen Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
 

Digitalizacija autobusnog kolodvora

Cilj: Podizanje kvalitete i uvođenje sustava za pružanje svih potrebnih informacija i obavijesti modernizacija poslovanja, podizanje nivoa pružene usluge.
Opis: Digitalizacija AKZ podrazumijeva povezivanje svih čimbenika procesa  organizacije u jedan povezani, umreženi lanac vrijednosti, koji uključuje prikupljanje i analizu podataka, unaprjeđenje procesa, optimizaciju troškova s ciljem podizanja konkurentnosti kako bi se osigurala visoka kvaliteta pružene usluge i zadovoljstva korisnika.
Daljnja digitalizacija poslovanja AKZ i mogućnost integracije s različitim bazama podataka ima potencijal omogućiti podatke korisne za upravljanje prometom i dizajniranje prijevoznih i s prijevozom povezanih usluga. Tako bi, u kontekstu poslovanja AKZ-a, povoljna bila integracija s informacijama drugih dionika sustava lokalne ili regionalne mobilnosti, kako bi korisnici usluga AKZ-a mogli pouzdano planirati cjelovito putovanje (od polazišta do odredišta) i na jednom mjestu kupiti sve ili jednu interoperabilnu prijevoznu kartu.
Nositelj: Zagrebački holding d.o.o. – podružnica Autobusni kolodvor Zagreb
 

Opasna mjesta na području Grada Zagreba

Cilj: Unaprjeđenje stanja sigurnosti cestovnog prometa na prometnoj mreži Grada Zagreba, te izrada studijsko projektne dokumentacije s ciljem financiranja iz fondova EU
Opis: Identificirano je ukupno 71 potencijalno opasno mjesto u cestovnoj prometnoj mreži Grada Zagreba koje je potrebno pregledati kako bi se utvrdilo da li postoje određeni nedostaci na cesti i popratnoj opremi koji uzrokuju nastanak prometnih nesreće ili povećanje njihovih posljedica. Nakon što se obavi pregled od stručne osobe(revizor cestovne sigurnosti) i utvrde okolnosti nastanka prometnih nesreća moći će se zaključiti koja od identificiranih potencijalno opasnih mjesta su uistinu opasna te zahtijevaju mjere sanacije.
Nositelj: GRAD ZAGREB - Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
 

Intermodalni terminal Savski most

Cilj: Izrada studijsko projektne dokumentacije s ciljem financiranja iz fondova EU
Opis: Studija predizvodljivosti i isplativosti intermodalnog terminala Savski most mora obuhvatiti sveobuhvatna i primjerena prometna istraživanja i analizu, te uz analizu općeg stanja, modeliranje integriranog sustava prijevoza putnika, izradu idejnih rješenja temeljem projektnog zadatka, te prijedlog optimizacije prometnih tokova na području obuhvata zahvata.
Nositelj: GRAD ZAGREB - Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
 

Parkirni automati

Cilj: Automatizacija i digitalizacija procesa; integracija s ostalim subjektima s ciljem razvoja novih usluga.
Opis: Novi parkirališni automati spojeni su na centralnu serversku aplikaciju koja omogućuje nadzor i upravljanje u realnom vremenu. Zahvaljujući podacima koji se prikupljaju u realnom vremenu moguće je preventivno djelovati ukoliko se aktivira određeni alarm. Novi sustav odnosno automati omogućuju prodaju raznih parkirališnih artikala, kao što su: satna karta/višesatna karta, KPK (komercijalna parkirališna karta), produženje PPK (povlaštena parkirališna karta) te naloga za plaćanje DPK (dnevna parkirališna karta), uporabom ugrađene tipkovnice. Također, novi sustav je skalabilan, uz mogućnost buduće uporabe za pružanje i naplatu dodatnih usluga.
Poveznica: www.zagrebparking.hr
Nositelj: Zagrebački holding d.o.o. podružnica Zagrebparking
 

Sustav za automatsku naplatu i centralno upravljanje u javnim garažama

Cilj: Automatizacija i digitalizacija procesa; centralni nadzor javnih garaža; integracija s ostalim subjektima s ciljem razvoja novih usluga.
Opis: Implementacija sustava automatizacije javnih garaža omogućiti će centralno upravljanje istima iz jednog dispečerskog mjesta, ali će i omogućiti razvoj novih usluga (jedna kartica za sve garaže, prodaja ostalih vezanih usluga; mogućnost suradnje s ostalim podružnicama i društvima).
Poveznica: www.zagrebparking.hr
Nositelj: Zagrebački holding d.o.o. podružnica Zagrebparking
 

URBAN-E: e-Mobilty, Infrastructure and Innovative Intermodal Services in Ljubljana, Bratislava and Zagreb  CEF Transport

Cilj: Cilj Projekta je ubrzati razvoj e-mobilnosti, intermodalnog prijevoza i usluge zelenog prijevoza u 3 europska grada – Zagrebu, Ljubljani i Bratislavi. Nadalje, osigurati interoperabilnost i standardizaciju urbane infrastrukture te otvaranje pristupa svim električnim vozilima radi stvaranja jedne integrirane mreže javno dostupnih punionica za punjenje električnih vozila i intermodalne platforme koja nudi ekološki prihvatljive usluge prijevoza. Cilj je i smanjiti emisiju CO2 povećanjem udjela električnih vozila u odnosu na vozila s unutarnjim izgaranjem, odnosno smanjiti vanjski negativni utjecaj prometa (emisija, buka, metež, sigurnost) kroz uspostavljanje potrebnog okvira za razvoj elektromobilnosti.
Opis: Grad Zagreb projekt „Urban E“ provodi u suradnji s Petrolom d.o.o. iz Zagreba i ostalih 7 partnera (međunarodni konzorcij). U okviru Projekta će se do sredine 2022. godine izgraditi 56 punionica za električna vozila na području grada Zagreba. Osim toga potaknut će se razvoj novih inovativnih, ekološki prihvatljivih usluga prijevoza; „car sharing“, „e-shuttle“, „e-taxi“.
Poveznica: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2016-eu-tmc-0351-s
Nositelj: GRAD ZAGREB - Ured za programe i projekte EU; Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
 

Izgradnja punionica za električna vozila na Remizi Trešnjevka

Cilj: Smanjenje troškova goriva i smanjenje CO2 emisija koji su posljedica korištenja službenih automobila.
Opis: Osiguranje infrastrukture za punjenje električnih automobila na dvije lokacije unutar spremišta za tramvaje na Trešnjevci.
Poveznica: https://www.zet.hr/
Nositelj: Zagrebački električni tramvaj – ZET d.o.o
 

Uspostava automatskog upravljanja prometom na području Grada Zagreba

Cilj: Povećanje brzine i kvalitete javnog prijevoza, Smanjenje emisija CO2, Smanjenje  prometnih zagušenja, Povećanje sigurnosti u prometu
Opis:  Projektom se predviđa uvesti suvremeni sustav automatskog upravljanja prometom koji uključuje  integraciju upravljanja semaforima, promjenjivim prometnim znakovima i porukama te kvalitetan tehnološki razvijen videosustav koji će se još nadograđivati. Biti će obuhvaćeno upravljanje parkiralištima, praćenje zauzetosti parkiranja i informacije o slobodnim parkirnim mjestima, zatim uvođenje sustava pretputnog i putnog informiranja za korisnike javnog gradskog prijevoza, te integriranog sustava upravljanja voznim parkom (Čistoća, Zimska služba, Vatrogasci, Hitna pomoć te druge javne službe) kako bi se automatiziralo postavljanje prioriteta u prometu. Sve to provest će se radi bolje prometne povezanosti i smanjenja prometnih gužvi, učinkovitijih i bržih javnih službi, smanjenja stakleničkih plinova, prilagodbe i ublažavanja utjecaja na klimatske promjene.
Nositelj: Grad Zagreb u suradnji sa partnerima: Zagrebački Holding; Podružnica Zagrebačke ceste, Podružnica Zagrebparking, Podružnica Zagrebački digitalni grad, Podružnica Čistoća, Autobusni kolodvor Zagreb, Zagrebački električni tramvaj, Radio Taksi Zagreb, Taksi Cammeo, Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba te Ministarstvo unutarnjih poslova