Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

PAMETNO UPRAVLJANJE ENERGIJOM I KOMUNALNIM USLUGAMA

Za ostvarenje ambicioznih ciljeva vezanih uz energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije, na razini cjelokupnog EU-a, ali i Republike Hrvatske, bit će potrebna izuzetno velika financijska ulaganja, no i pametna rješenja za što bolju interakciju mjera energetske učinkovitosti i instalacija obnovljivih izvora.
Grad Zagreb usvojio je strateške i provedbene dokumente iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije koji predviđaju provedbu niza mjera i projekata.
Okvirna strategija Pametnog Grada Zagreba u dijelu strateškog područja pametnog upravljanja energijom predviđa aktivnosti usmjerene na uspostavu pametnog energetskog sustava.
 
U sklopu područja „Pametno upravljanje energijom i komunalnim uslugama“ moguće je izdvojiti sljedeće projekte:
 

Energetski učinkovita obnova javne rasvjete u Gradu Zagrebu

Cilj: Modernizacija sustava javne rasvjete u Gradu Zagrebu;  postizanje ušteda u operativnom trošku (el.energija i održavanje), energetska učinkovitost, smanjenje svjetlosnog onečišćenja (zamjena natrijevih i živinih izvora svjetlosti), smanjenje emisije c02 (potencijalni utjecaji na klimu), povećanje standarda i sigurnosti za građane. Sustav pametne javne rasvjete koji se odnosi na poboljšanja u komunikaciji, vizualizaciju podataka u stvarnom vremenu, skupljanje podataka i rješavanje uočenih problema.
Opis: S Europskom investicijskom bankom unutar financijskog instrumenta ELENA sklopljen je Ugovor o sufinanciranju troškova pripreme projekta Energetski učinkovita obnova javne rasvjete u Zagrebu (RePubLEEc). Vrijeme provedbe projekta 2018-2021.
Poveznica: RePubLEEc
Nositelj:  GRAD ZAGREB - Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
 

Energetska obnova zgrada javne namjene

Cilj: Smanjenje potrošnje energije u zgradama i smanjenje emisija CO2.
Opis: Provedba cjelovite energetske obnove zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba kroz primjenu mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva. 
Poveznica: www.eko.zagreb.hr
Nositelj: GRAD ZAGREB - Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša
 

Energetski atlas

Cilj: Integracija prostornog i energetskog planiranja kroz jedinstvenu platformu
Opis: Energetski atlas je interaktivni alat koji povezuje prostorne karakteristike potrošnje energenata i vizualno ih prikazuje u prostoru grada. Na taj način se mogu vidjeti centri potrošnje energije te se omogućuje bolje planiranje i izgradnje potrebnih kapaciteta.
S aspekta prostornog planiranja, energetski atlas pruža mogućnost identifikacije objekata i gradskih četvrti koje su pogodne za energetsku obnovu i mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije.
Podaci koji su dostupni u energetskom atlasu omogućuju gradskoj upravi bolje upravljanje i ispunjavanje obveza vezanih uz praćenje potrošnje energije i poboljšanja energetske učinkovitosti u gradu Zagrebu.
Poveznica: https://geoportal.zagreb.hr/
Nositelj: GRAD ZAGREB - Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša
 

„Zagreb za inovacije“ StartUp Factory – faza II

Cilj: Cilj projekta je proširenje i unaprjeđenje usluga za poduzetnike na području Urbane aglomeracije Zagreb putem poduzetničke potporne infrastrukture te posljedično, unaprjeđenje poduzetničkog okruženja, jačanje poduzetničkih kompetencija, olakšavanje pristupa izvorima financiranja te pružanje podrške poduzetnicima prilikom transfera poduzetničke ideje u proizvod ili uslugu. To će se postići rekonstrukcijom, tj.  uređenjem, opremanjem i energetskom obnovom građevine Paviljona 12  Zagrebačkog velesajma u kojoj se nalazi Zagrebački inovacijski centar, površine 18.783,21 m2.
Opis: Ovaj projekt putem rekonstrukcije s integralnom energetskom obnovom sadrži SMART komponentu  kroz pametno upravljanje energijom, a njegovom provedbom bit će stvoreni i infrastrukturni preduvjeti za doprinos jačanju konkurentnosti gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama i dostupnosti digitalne infrastrukture.
Nositelj: GRAD ZAGREB - Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša