Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

2014.

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O MJERENJU I PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA ZA 2014.

Godišnje izvješće za 2014. o praćenju onečišćenja zraka na području Grada Zagreba
Godišnje izvješće za 2014. o praćenju onečišćenja zraka PM2,5 česticama i benzo(a)pirenom (BaP) na području Grada Zagreba


MJESEČNI IZVJEŠTAJI O KVALITETI ZRAKA ZA 2014.

Izvještaj o kvaliteti zraka za siječanj 2014.
Izvještaj o kvaliteti zraka za veljaču 2014.
Izvještaj o kvaliteti zraka za ožujak 2014.
Izvještaj o kvaliteti zraka za travanj 2014. 
Izvještaj o kvaliteti zraka za svibanj 2014.
Izvještaj o kvaliteti zraka za lipanj 2014.
Izvještaj o kvaliteti zraka za srpanj 2014.
Izvještaj o kvaliteti zraka za kolovoz 2014.
Izvještaj o kvaliteti zraka za rujan 2014.
Izvještaj o kvaliteti zraka za listopad 2014.
Izvještaj o kvaliteti zraka za studeni 2014.
Izvještaj o kvaliteti zraka za prosinac 2014.

 


MJESEČNI IZVJEŠTAJI O MJERENJU I PRAĆENJU PM2,5 ČESTICA I BaP u PM10ČESTICAMA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA
 

Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i BaP u PM10 česticama za siječanj 2014.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i BaP u PM10 česticama za veljaču 2014.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i BaP u PM10 česticama za ožujak 2014.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i BaP u PM10 česticama za travanj 2014.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i i BaP u PM10 česticama za svibanj 2014.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i i BaP u PM10 česticama za lipanj 2014.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i i BaP u PM10 česticama za srpanj 2014.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i i BaP u PM10 česticama za kolovoz 2014.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i i BaP u PM10 česticama za rujan 2014.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i i BaP u PM10 česticama za listopad 2014.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i i BaP u PM10 česticama za studeni 2014.
Izvještaj o mjerenju i praćenju PM2,5 čestica i i BaP u PM10 česticama za prosinac 2014.