Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije su izvori energije koji se u cijelosti ili djelomično mogu obnavljati, tj. moguće ih je neograničeno iskorištavati. Najznačajniji obnovljivi izvori energije su:
  • Biomasa;
  • Biogorivo;
  • Sunce;
  • Vjetar;
  • Energija vodotoka;
  • Energija valova, plime i oseke;
  • Geotermalna energija;
  • Plin iz deponija (odlagališta smeća).
Obnovljivi izvori energije ne zagađuju okoliš u tolikoj mjeri kao neobnovljivi., a potencijali njihovog iskorištavanja su gotovo neograničeni.