Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

EKO Info za građane

Uključivanje javnosti od presudne je važnosti za učinkovit odgovor na klimatske promjene. Važno je informirati građane te ih upoznati s opasnostima i negativnim posljedicama klimatskih promjena kao i mjerama koje se mogu i trebaju poduzeti kako bi se te posljedice ublažile i opasnosti smanjile. Pozitivan utjecaj na klimatske promjene ne može započeti bez promjena u ponašanju građana, odustajanja od starih navika i usvajanja novih. Izmjena vrijednosnog sustava, načina razmišljanja i stavova jedini je pravi put za sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja.

Grad Zagreb svojim aktivnostima kontinuirano raditi na provođenju proaktivne energetske politike odgovorne Gradske uprave, podizanju razine odgovornosti iste i svijesti svojih djelatnika i građana u procesu borbe protiv globalnoga zatopljenja i klimatskih promjena čime pokazuje da posjeduje jasnu globalnu viziju Grada Zagreba kao energetski održivog, zelenog grada. 

Informiranje građana i javnosti o aktivnostima koje provodimo važan je čimbenik promicanja energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša i borbe protiv klimatskih promjena. Zbog učinkovitije suradnje i bržeg pristupa informacijama, osmislili smo službenu stranicu Ureda - www.eko.zagreb.hr (Energija Klima Okoliš), EE infogalerije i EE info vitrine na na kojima građani svakodnevno mogu dobiti detaljnije informacije o provođenju mjera energetske učinkovitosti u svom domu.