Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Svjetlosno onečišćenje

Svjetlosno onečišćenje je promjena razine prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima uzrokovana ljudskim djelovanjem, odnosno utjecajem umjetne rasvjete na svjetlinu noćnoga neba.
 
Emisijom svjetlosti iz umjetnih izvora se:
 • štetno djeluje na ljudsko zdravlje,
 • ugrožava sigurnost u prometu zbog bliještanja, neposrednog ili posrednog zračenja svjetlosti prema  nebu,
 • ometa život i/ili seoba ptica, šišmiša, kukaca i drugih životinja, remeti rast biljaka i/ili ugrožava prirodna ravnoteža,
 • ometa profesionalno i/ili amatersko astronomsko promatranje neba,
 • nepotrebno troši energija,
 • narušava slika noćnog krajobraza. 
Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) uređuje zaštitu od svjetlosnog onečišćenja koja obuhvaća:
 • obveznike zaštite od svjetlosnog onečišćenja,
 • mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja,
 • način utvrđivanja najviše dopuštenih vrijednosti rasvjetljavanja,
 • ograničenja i zabrane rasvjetljavanja,
 • uvjete za planiranje, gradnju, održavanje i rekonstrukciju vanjske rasvjete,
 • mjerenje i način praćenja rasvijetljenosti okoliša te druga pitanja radi smanjenja svjetlosnog onečišćenja okoliša i posljedica djelovanja svjetlosnog onečišćenja.Zaštita od svjetlosnog onečišćenja iz umjetnih izvora svjetlosti provodi se tijekom noći te danonoćno u prirodnim podzemnim (speleološkim) objektima, uz korištenje energetski učinkovitije rasvjete.
Cilj Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja je smanjenje negativnih posljedica umjetne rasvjete.

Upravni nadzor nad provedbom ovog Zakona provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Sumnju u povredu propisa građani mogu prijaviti nadležnoj inspekciji.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona i podzakonskih akata donesenih na temelju njega obavljaju inspekcije Državnog inspektorata (inspekcija zaštite okoliša, inspekcija za područje elektroenergetike i tržišna inspekcija) ovisno o predmetu i području nadzora za koje su nadležne.
 
Predmet nadzora komunalnog redara je nadzor izvršenja obveza i provedbe mjera zaštite od svjetlosnog onečišćenja u okviru Zakona i podzakonskih akata koje nisu predmet nadzora nadležne inspekcije (područje gradnje, uporabe i održavanja građevina, oglašavanja - reklamni panoi, nadzor javnih cesta i sigurnosti prometa na cestama).

Prijelazne i završne odredbe Zakona određuju nadležnost i rokove za donošenje ili izradu pripadajućih mu podzakonskih akata - pravilnika, plana rasvjete, akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete, kao i usklađivanja postojeće javne rasvjete.

Obvezni način i uvjete upravljanja rasvjetljavanjem, zone rasvijetljenosti i zaštite, najviše dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja, uvjeti za odabir i postavljanje svjetiljki, kriteriji energetske učinkovitosti i druga pitanja s tim u vezi propisani su Pravilnikom o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/20).

Korisne poveznice
* Podnošenje prijava: tel. 01/610-1566 (svaki dan 8 - 20h)