Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Zakoni i propisi

Zakonodavna reforma energetskog sektora u Republici Hrvatskoj započela je 2001. donošenjem: Zakona o energiji, Zakona o tržištu električne energije, Zakona o tržištu plina, Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata te Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti.

Pored navedenih propisa, obveze Grada Zagreba iz područja energetike i gospodarenja energijom ali i zaštite okoliša danas su u Republici Hrvatskoj regulirane i nizom drugih zakona i propisa a postupak usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije je u tijeku.
 
Nadležnost, djelokrug rada i zadaće ovog Ureda iz područja energetike, gospodarenja energijom i energetski održivog razvoja i zaštite okoliša, utvrđene su prvenstveno energetskim zakonima, usvojenim strategijama, provedbenim propisima i pravilnicima.