Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Elaborat gospodarenja otpada KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o.

Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, na temelju članka 92. stavka 2., a u vezi s člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), objavljuje poziv u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom društvu  KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. Slavonska avenija 26/4, Zagreb, OIB: 47719259482.
 
Tijelo nadležno za provedbu postupka je Odjel za održivo gospodarenje otpadom, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2.
 
Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. može se obaviti u prostorijama Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2, soba 407, dana 23. travnja 2021. u terminu od 09,00 - 11,00 sati.
 
Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje na Elaborat gospodarenja otpadom verziju: TREĆA od 16. travnja 2021. u pisanom obliku, na priloženom obrascu za primjedbe, do 27. travnja 2021., s pozivom na gornju klasu na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Odjel za održivo gospodarenje otpadom, Park stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom stranke KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o.
Elaborat gospodarenja otpadom
Obrazac za primjedbe