Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Elaborat gospodarenja otpadom društva C.I.O.S. GRUPA d.o.o.

Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, na temelju članka 92. stavka 2., a u vezi s člankom 96. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), u postupku provjere okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom društva C.I.O.S. GRUPA d.o.o., Josipa Lončara 15, Zagreb, OIB: 32900007680.
 
Tijelo nadležno za provedbu postupka je Odjel za održivo gospodarenje otpadom, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2.
 
Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva C.I.O.S. GRUPA d.o.o. može se obaviti u prostorijama Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2, soba 414, 25. listopada 2021. godine od 09:00 do 11:00 sati.
 
Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje na Elaborat gospodarenja otpadom društva C.I.O.S. GRUPA d.o.o., u pisanom obliku, na priloženom obrascu za primjedbe, do 27. listopada 2021. godine s pozivom na gornju klasu, na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Odjel za održivo gospodarenje otpadom, Park stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva C.I.O.S. GRUPA d.o.o.
Elaborat gospodarenja otpadom
Obrazac za primjedbe