Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Elaborat gospodarenja otpadom društva VAL-METAL d.o.o.

Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, OIB: 61817894937, na temelju članka 92. stavka 2., a u vezi s člankom 96. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), u ponovnom postupku provjere okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih Dozvolom za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-02/13-008/34; URBROJ: 251-19-22-15-15 društva VAL – METAL d.o.o., Zagreb, Ilica 427, OIB: 99391098777 objavljuje Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom društva VAL – METAL d.o.o..
 
Tijelo nadležno za provedbu postupka je Odjel za održivo gospodarenje otpadom, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2.
 
Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva VAL – METAL d.o.o.. može se obaviti u prostorijama Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2, soba 414, 16. kolovoza 2022. godine od 09:00 do 11:00 sati.
 
Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje na Elaborat gospodarenja otpadom društva VAL – METAL d.o.o., u pisanom obliku, na propisanom obrascu za primjedbe, do 25. kolovoza 2022. godine, na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Odjel za održivo gospodarenje otpadom, Park stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva VAL-METAL d.o.o.
Elaborat gospodarenja otpadom
Obrazac za primjedbe