Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Elaborat gospodarenja otpadom stranke AGROPROTEINKA d.d.

Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, na temelju članka 92. stavka 2., a u vezi s člankom 96. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), u postupku provjere okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom za gospodarenje otpadom stranke AGROPROTEINKA d.d.., Strojarska cesta 11, Sesvetski Kraljevec, OIB: 80695452345.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Odjel za održivo gospodarenje otpadom, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom stranke AGROPROTEINKA d.d. može se obaviti u prostorijama Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2, soba 417, dana 20. srpnja 2021., od 09:00 do 11:00 sati.

Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje na Elaborat gospodarenja otpadom stranke AGROPROTEINKA d.d., u pisanom obliku, na priloženom obrascu za primjedbe, do 21. srpnja 2021. godine s pozivom na gornju klasu, na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Odjel za održivo gospodarenje otpadom, Park stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom stranke AGROPROTEINKA d.d.
Elaborat gospodarenja otpadom
Obrazac za primjedbe