Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Informacija o javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš "Novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb"

Studija utjecaja na okoliš 'Novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb' nalazi se na javnoj raspravi do 7. kolovoza 2012. U tom će razdoblju javnosti biti omogućen uvid u jednu cjelovitu Studiju i tri sažetka Studije u prostorijama Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, IV. kat, soba 421 u vremenu od 8 do 15 sati.

Javno izlaganje u povodu predmetne Studije, na kojem će biti nazočni predstavnici nositelja zahvata, održat će se 13. srpnja 2012. u Pučkom otvorenom učilištu u Velikoj Gorici, Zagrebačka 37, s početkom u 12 sati.

Javnost i zainteresirana javnost može svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju do 16. kolovoza 2012. upisati u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju ili u pisanom obliku dostaviti na adresu: Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Sažetak studije i informacija o javnoj raspravi

Informacija Ministarstva