Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Informacija o javnoj raspravi o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološkom rješenju za postojeće postrojenje Zagrebačka pivovara d.o.o.

Javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološkom rješenju za postojeće postrojenje Zagrebačka pivovara d.o.o. trajat će u Gradu Zagrebu od 26. rujna do 25. listopada 2012.


Tijekom javne rasprave javnosti će biti omogućen javni uvid u Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološko rješenje za predmetni zahvat u Područnom uredu Črnomerec, Zagreb, Trg Francuske Republike 15, radnim danom od 8.30 do 15.30 sati. Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje objavit će nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na svojim službenim stranicama (www.mzoip.hr).


Javno izlaganje Zahtjeva i Tehničko-tehnološkog rješenja održat će se u srijedu, 3. listopada 2012. u 16 sati u dvorani 30 na I. katu Područnog ureda Črnomerec, Zagreb, Trg Francuske Republike 15.


Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o predmetu javne rasprave mogu se zaključno sa zadnjim danom javne rasprave upisati u knjigu primjedbi izloženu uz predmetnu dokumentaciju ili u istom roku u pisanom obliku dostaviti na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2.


Napomena: Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Objava Ministarstva