Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša ...

Nadležno tijelo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbi članka 137. stavak 1. i 139. Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07) te članka 9., stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) i Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj daju Informaciju o zahtjevu za provedbu postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje PAN – Tvornica papira Zagreb d.o.o. u Zagrebu.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavilo je na svojim službenim stranicama (www.mzoip.hr) Informaciju o zahtjevu u trajanju od 30 dana.

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu se, temeljem članka 9., stavka 2. točke 1. i stavka 3. točke 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08), ne provodi, jer će se u postupku po tom zahtjevu provoditi javna rasprava.

Javnost i zainteresirana javnost biti će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoip.hr).

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje PAN –Tvornica papira Zagreb d.o.o. u Zagrebu