Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javna rasprava o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec

Javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološkom rješenju postojećeg postrojenja odlagališta otpada Prudinec/Jakuševec trajat će u Gradu Zagrebu od 6. lipnja do 7. srpnja 2014.


Tijekom javne rasprave javnosti će biti omogućen javni uvid u Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološko rješenje za predmetni zahvat u Područnom uredu Novi Zagreb, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12, radnim danom od 8.30 do 15.30 sati. Sažetak Zahtjeva i Tehničko-tehnološko rješenje objavit će nadležno tijelo, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr).


Javno izlaganje Zahtjeva i Tehničko-tehnološkog rješenja održat će se u četvrtak, 12. lipnja 2014. s početkom u 16.30 u dvorani Mjesne samouprave Jakuševec, Zagreb, Gata 1.


Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o predmetu javne rasprave mogu se zaključno sa zadnjim danom javne rasprave upisati u knjigu primjedbi izloženu uz predmetnu dokumentaciju ili u istom roku u pisanom obliku dostaviti na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Obavijest o upućivanju dokumentacije na javnu raspravu

Objava Ministarstva zaštite okoliša i prirode