Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javna rasprava o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za AGROPROTEINKA d.d

Javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološkom rješenju za postojeće postrojenje AGROPROTEINKA d.d. trajat će u Gradu Zagrebu od 23. lipnja do 22. srpnja 2014. Tijekom javne rasprave javnosti će biti omogućen javni uvid u Zahtjev, tri sažetka Zahtjeva i Tehničko-tehnološko rješenje u Područnom uredu Gradske uprave Sesvete, Sesvete, Trg D.Domjanića 4, radnim danom u uredovno vrijeme.


Sažetak Zahtjeva i Tehničko-tehnološko rješenje objavit će nadležno tijelo, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na svojim internetskim stranicama. Javno izlaganje predmetne dokumentacije održat će se u srijedu, 9. srpnja 2014. u 15 sati u „Plavoj dvorani“, Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 6.


Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o Zahtjevu i Tehničko-tehnološkom rješenju mogu se, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, upisati u knjigu primjedbi, izloženu uz predmetnu dokumentaciju ili u istom roku u pisanom obliku dostaviti na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2.


Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.Obavijest o upućivanju dokumentacije na javnu raspravu
Objava Ministarstva zaštite okoliša i prirode