Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javna rasprava o Strateškoj karti buke Grada Zagreba

Nakon sveobuhvatnih priprema ulaznih podataka i izrade potrebnih podloga, Grad Zagreb je dovršio svoju prvu Stratešku kartu buke, čime je učinio početni korak u ispunjavanju svojih obaveza propisanih Zakonom o zaštiti od buke (Narodne novine br. 30/09, 55/13 i 153/13) i europskom Direktivom o buci okoliša (2002/49/EK) te postavio temelj za uspostavu sustava upravljanja bukom.


Zbog velikog zanimanja javnosti za njene rezultate, poštujući odredbe Zakona o zaštiti od buke, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj organizira javnu raspravu i javni uvid u Stratešku kartu buke Grada Zagreba od 20. lipnja do 21. srpnja 2014.


Tijekom trajanja javne rasprave javnosti i zainteresiranoj javnosti biti će omogućen javni uvid u stratešku kartu buke u predvorju Područnog ureda Trešnjevka, Park stara Trešnjevka 2, Zagreb, radnim danom od 8,30 do 15,30 sati. Grafički prikazi indikatora buke bit će dostupni i na interaktivnoj karti Grada Zagreba (https://geoportal.zagreb.hr/karta).


Javno izlaganje strateške karte buke održat će se u utorak, 1. srpnja 2014. u 17.00 sati u Tribini Grada Zagreba, Zagreb, Kaptol 27.


Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na stratešku kartu buke mogu se do 21. srpnja 2014. upisati u knjigu primjedbi, izloženu uz predmetnu dokumentaciju, pozivom na gornju klasu u istom roku dostaviti u pisanom obliku na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2, ili na adresu E-pošte: eko@zagreb.hr.


Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća.

 

Informacija za javnost