Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javna rasprava o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje za proizvodnju bezalkoholnih pića Coca Cola HBC Hrvatska d.o.o.

Temeljem Odluke nadležnog tijela u postupku Ministarstva zaštite okoliša i prirode provest će se javna rasprava o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje za proizvodnju bezalkoholnih pića Coca Cola HBC Hrvatska d.o.o. u trajanju od 27. srpnja 2015. do 26. kolovoza 2015. Sažetak stručne podloge bit će objavljen za vrijeme trajanja javne rasprave na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr).

Radi bolje obaviještenosti javnosti i zainteresirane javnosti o javnoj raspravi, Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj je Odluku o upućivanju Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje za proizvodnju bezalkoholnih pića Coca Cola HBC Hrvatska d.o.o na javnu raspravu objavio na internetskim stranicama Grada Zagreba i na oglasnim pločama u predvorju zgrade Gradske uprave, Trg S. Radića 1 i u Područnom uredu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 2.

Odluka Ministarstva zaštite okoliša i prirode